Vi tar vare på selskapets livssyklus!

I vår produktkatalog ligger det et bredt utvalg av tjenester, og dette, sammen med våre kompetente ansatte, gjør at vi i Converto enkelt kan tilpasse våre tjenester til hele selskapets livssyklus. Vi kan komprimere produktkatalogen til fire hovedområder, som igjen inneholder flere tjenester. La oss ta deg gjennom det vi kan bistå med;

Rådgivning - Bred kompetanse

I forretningsverdenen finnes det mange ulike områder man en eller annen gang vil ønske bistand på. For det er ikke enkelt å finne svarene på alle spørsmålene man vil måtte forholde seg til i et selskap. Converto tilbyr rådgivning for styrer og ledelse i de viktigste spørsmålene i deres virksomhet. Vi har bred kompetanse innad i teamet vårt, og har jobbet med alt fra mindre selskaper på Nordvestlandet til børsnoterte selskaper med internasjonal tilstedeværelse. Gjennom vårt arbeid, har vi opparbeidet bred erfaring fra industri, finans og forvaltning. Og nettopp derfor er vi gode på å kombinere strategiske, operasjonelle og finansielle grep for å skape størst mulig verdi for eiere. Vi er lokale, nære og har en drivkraft som gjør at våre kunders interesser alltid blir ivaretatt i vårt engasjement.

Våre ansatte kan bidra med utarbeidelse og oppfølging av strategiplaner, analyser, forretningsutvikling, sparring for ledelse og styrerom, management for hire, generasjonsskifter og finansiering.

Transaksjoner – Lang erfaring

Som bedriftseier vil muligens spørsmålet om å selge bedriften komme, en eller annen gang. Da er det godt å kunne ha en samarbeidspartner som hjelper deg å gå stegene på en trygg og robust måte. Converto har betydelig erfaring innen rådgivning ved kjøp og salg av virksomheter og eiendeler, samt bistand til styrerom i forbindelse med kapitalutvidelser. Vårt team har deltatt i transaksjoner i flerfoldige roller gjennom sine mange år med erfaring fra industri, bank, entreprenører, handel, fiskeoppdrett, investeringsselskap og finansiell rådgivning. På tvers av avdelingene våre i Ålesund og Bergen, har vi opparbeidet oss erfaring og kunnskap som gjør at vi tilbyr trygghet, fleksibilitet og godt grunnarbeid som letter kjøps- og salgsprosessene.

I vårt arbeid med transaksjoner, er det å gjøre gode analyser og forberede kunden frem mot en oppkjøp- eller salgsprosess noe vi har et engasjement for. Vi er gode på å være kundens samarbeidspartner, og strekker oss langt for å få et vellykket resultat.

Rekruttering - Forstå bedriftens behov

Alle bedrifter er avhengige av å få tak i de riktige folkene til arbeidet som skal utføres. Og er man en bedrift i stadig vekst, vil behovet melde seg opptil flere ganger. For å få tak i denne arbeidskraften, er man avhengig av å ha en god rekrutteringsprosess. Converto har lang erfaring med rekruttering av toppledere, ledere og spesialister, og vi tilbyr rekrutteringsprosesser som er tilpasset bedriftens behov. Vår evne til å forstå bedriftens situasjon samt det at vi har bred erfaring, gjør at prosessene vi gjennomfører sikrere utvelgelse av de riktige kandidatene til nettopp din bedrift. Vi bistår også med HR for hire, og vi kan utføre en nåsituasjonsanalyse for å få et klarere bilde på bedriftens stilling.

Kapitalforvaltning - Bærekraftige havromsinvesteringer

Vårt investeringsfond, Novela Kapital I, er et aktivt eierskapsfond som ble etablert i 2019. Fondet har investeringsfokus på lønnsomme vekstselskaper med tilknytning til bærekraftig utvikling av havrommet. Fondet forvaltes av Converto og i samarbeid med Novela- nettverket videreutvikler vi selskaper for våre aksjonærer, ansatte, kundene og samfunnet.

For selskaper vi investerer i vil vi ønske å inngå et partnerskap med dagens eiere for å bidra i bedriftens videre utvikling. Vår styrke er kombinasjonen av regional forankring, industriell erfaring og finansiell gjennomføringskraft. Gjennom aktivt eierskap, næringsinnsikt og nettverk skal vi skape vekst for våre selskaper.

Tar vare på dine verdier!

Gjennom vårt arbeid hittil har vi i Converto opparbeidet erfaringene som trengs for å være en trygg samarbeidspartner for våre kunder. En samarbeidspartner som tilbyr et team som består av både dedikerte analyse-ressurser og erfarne rådgivere med ledererfaring.

Ønsker du å ha oss med som din sparringspartner, få bistand i en salgs-/ kjøpsprosess eller trenger hjelp til å rekruttere de riktige folkene? Ta kontakt med oss!