Kontaktinformasjon

 

 

Converto AS

Besøksadresse
Keiser Wilhelmsgate 24/26
6003 Ålesund

Kontaktinformasjon
Jan Petter Hagen:
+47 900 10 617 / jph@converto.no  
mail@converto.no

Novela AS

Besøksadresse
Keiser Wilhelmsgate 24/26
6003 Ålesund

Kontaktinformasjon
Lasse V. Kjønstad:
+47 404 80 367 / lk@novela.no

Midvest Fondene AS

Besøksadresse
c/o Grongstad Regnskap AS, Pb 19
7801 Namsos

Kontaktinformasjon
Christer Valderhaug:
+47 920 84 601  / cv@converto.no
post@midvest.no