Rådgivning.

Finansiell rådgivning

Transaksjonsrådgivning drevet av industriekspertise og lokalkunnskap.

Vi skreddersyr hver transaksjonsprosess til det beste for selskapets og dets eiere. Vi identifiserer de beste mulighetene og bistår våre kunder gjennom hele transaksjonsprosessen.

Converto har betydelig erfaring med rådgivning i forbindelse med fusjoner og kjøp og salg av selskaper. Vårt svært kompetente team har bred erfaring innenfor blant annet industri, akvakultur og maritim næring.

Våre M&A-tjenester
• Utarbeide salgsstrategi med mål om å oppnå beste pris og vilkår
• Gjennomgå og forberede selskapet for salg
• Verdsettelse av selskapet
• Utarbeide selskapspresentasjoner og annet transaksjonsmateriale
• Identifisere potensielle kjøpere
• Lede forhandlinger mellom kjøper og selger
• Bistå selger i forbindelse med kjøpers due diligence
• Prosjektstyring og koordinering av andre rådgivere
• Bistand med endelig avtale og gjennomføring av transaksjonen

Ønsker du å ta en prat?

Ta kontakt med en i teamet vårt!

Utvalgte referanser

Contact us

Need a quote.