Vurderer du å ta steget og selge selskapet?

FORBEREDLSER: For å få en vellykket salgsprosess, bør forberedelsene starte så tidlig som mulig. Converto AS forklarer hvorfor forberedelsene er en viktig suksessfaktor.

De bedriftseierne som klarer å starte forberedelsene tidlig, er også de som oftest ender opp med et vellykket salg. Det kan for de fleste være aktuelt å starte forberedelsene både ett og to år før et faktisk salg blir gjennomført. Grunnen til det er blant annet at man får tid til å gjøre nødvendige endringer, som igjen er med på å øke verdien til selskapet. Og hvem vil ikke ha best mulig resultat etter endt kjøpsprosess?

Hva skal forberedes?

I Converto har vi gode erfaringer med å starte prosessen tidlig sammen med våre kunder. For det første får våre rådgivere mulighet til å virkelig gå inn i detaljene rundt selskapet, og alle forhold som ligger til grunn og verdiene som er involvert. Dette kan skape forbedringsmuligheter og verdiøkning fra utgangspunktet som ligger der.

Når Converto gjør en grundig gjennomgang av selskapet, får man tidlig i prosessen avdekket både styrker og svakheter. Denne forberedende gjennomgangen gjør at det i senere tid ikke vil dukke opp uventede funn i salgsprosessens due diligence. Det å gjennomføre en slik vendor due diligence - å gå gjennom det finansielle og juridiske i bedriften fra A til Å - gjør at man tidlig kan avdekke eventuelle svakheter, for å ha muligheten til å forbedre dem før salgsprosessen starter. Noe som igjen gjør selger enda bedre forberedt på hva en mulig kjøper vil kunne sette søkelys på, når den tid kommer. Tom Ivar Sætremyr, seniorrådgiver hos Converto, forteller hvorfor dette er viktig;

- Det å sette selger inn i kjøpers perspektiv og gjennomføre en egen due diligence, er noe vi i Converto har god erfaring med. Det handler ikke om å bare avdekke eventuelle svakheter, det handler om bevisstgjøring rundt hva man bør endre til det bedre for å oppnå det resultatet man ønsker, forklarer han.

PROAKTIVE: Tom Ivar Sætremyr, seniorrådgiver, forteller at teamet til Converto jobber proaktivt når de bistår kundene i kjøps- og salgsprosesser.

Tett samarbeid - på vegen mot målet

I Converto er vi opptatt av å være tett på våre kunder, noe som kan være utslagsgivende også i kjøps- og salgsprosesser. Det at man som rådgiver er fleksibel og har lokal nærhet til kundene, er noe som for selgers del også gir en fordel. Tom Ivar Sætremyr forklarer hvordan de som rådgivere jobber tett på kundene i slike prosesser;

- Vår måte å jobbe på er helt klart en stor fordel for våre kunder. Det å kunne tilby fleksibilitet, både i form av arbeidstid og ved å tilbringe tid ute hos kunden, er viktig for oss i Converto. Det er også noe av grunnen til at vi ofte får tilbakemeldinger om at vi fungerer som en pådriver og støttespiller for våre kunder i slike prosesser, fremhever han.

Vi hjelper fra forberedelse til transaksjon

Etter at man har hatt en grundig gjennomgang og mulige endringer er gjort, er det viktig å starte videre forberedelser med å lage en presentasjon av selskapet som skal selges. I Converto jobber våre analytikere med å lage verdivurderinger, analyser og presentasjoner, som er godt illustrerte og gjennomarbeidet til formålet. Investorpresentasjonen skal gi kunden det beste utgangspunktet for å gå i dialog med mulige kjøpere, og er et viktig verktøy for å oppnå et godt resultat. Videre i prosessen kan også våre rådgivere bistå kunden helt til transaksjonen er gjennomført.

Start tidlig nok!

Gjennom hele salgsprosessen er vi i Converto opptatt av å ha et tett og godt samarbeid med våre kunder, noe som spesielt lønner seg om vi kommer inn i en tidlig fase. Vi er dedikerte, tilgjengelige og proaktive støttespillere, som vet hva som skal til for å lykkes med et salg. Vårt team kan bistå på hele eller deler av salgsprosessen, alt etter hva kunden ønsker.

Har du en tanke om å selge ditt selskap? Ta kontakt med oss, så får du startet prosessen tidlig nok!