Et hav av muligheter

I Converto har vi stor interesse for, mye erfaring og bred kompetanse fra fiskeri- og havbruksnæringen. Denne kompetansen er opparbeidet gjennom både god formalkompetanse og erfaring gjennom lederstillinger, styreverv og analysearbeid i ulike deler av havsektoren.

Vi har derfor gode og solide ressurser som kan lede deg og ditt selskap trygt gjennom de aller fleste finansielle og strategiske problemstillinger. Converto har også rådgivere med toppleder- og styreerfaring fra både skipsbygging og andre deler av maritim industri. Vi har hatt flere oppdrag innen strategisk rådgivning samt operative roller knyttet til bygging av fartøy, der vi også har representert kunden og fulgt opp og kvalitetssikret hele prosessen ved bygging av nye skip ved norske og utenlandske verft.

Vår tilstedeværelse i Bergen og Ålesund som er to av verdens absolutt fremste fiskeri- og havbruksbyer, gjør at vi har tett kontakt med innovasjon, utvikling og drift i alle deler av næringen. Det at vi jobber så tett på miljøene der verdiene skapes, og har flere kunder i havnæringene, gjør at vi holder oss oppdaterte på nye problemstillinger og utfordringer.

Converto tilbyr også rådgivning ved kjøp og salg av virksomheter, og vi har forvaltningsoppdrag for flere selskaper i de maritime bransjene. Vi har derfor et bredt nettverk, der vi også kommer i kontakt med innovative selskap med fremtidsrettede løsninger.

Vår samlede kunnskap og bransjeerfaring gjør oss i stand til å bistå bedrifter i de maritime og marine bransjene med å møte utfordringene på best mulig måte, slik at de selv kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, i stedet for å bruke energi på å lete etter innovative løsninger på egenhånd.

I en strategiprosess, kan vi hjelpe med kartlegging og analyser, ta frem et godt beslutningsgrunnlag – og rådgi om videre veivalg for å ta ut selskapets fulle potensial. Converto kan være sparringspartner i diskusjoner om eierstrategi, og vi hjelper også med utforming og implementering av strategi – og praktisk gjennomføring av tiltak. Vårt brede utvalg av tjenester gjør at vi kan bidra enten det er innovasjon og vekst, optimalisering av verdikjede, generasjonsskifte, søk etter nye partnere, eller salg av virksomhet som er mest aktuelt.

Ved et eventuelt salg av virksomhet, kan vi lede transaksjonsprosesser «fra A til Å», eller vi kan bistå i deler av prosessen. Det kan lønne seg å starte forberedelsene av en salgsprosess tidlig (les mer om dette her) – for å sikre en best mulig pris for selskapet. Vi bistår selskap og eiere med forberedelsene – og utfører verdivurdering. Når selskapet er klart for salg, utarbeider vi analyser og komplett investorpresentasjon. Etter å ha ledet mange selskapstransaksjoner, har vi opparbeidet solid forhandlingskompetanse, og metodikk som sikrer en grundig prosess.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat! Hvis du forteller oss litt om dine utfordringer, så kan vi fortelle konkret hvordan vi eventuelt kan hjelpe deg!

Jan Petter Hagen, CEO/ Managing Partner Ålesund.
E-post: jph@converto.no, tlf: +47 900 10 617
Tom Ivar Sætremyr, Senior Advisor Ålesund.
E-post: ts@converto.no, tlf: +47 478 52 644

Tor Christian Bringedal, Managing Partner Bergen.
E-post: tcb@converto.no, tlf: +47 982 60 289