Vurderer du å selge livsverket?

«Tid er penger!» er noe vi tror på. Og når det har tatt årevis, og kanskje flere generasjoner, å bygge opp et selskap, er det synd å forhaste selve salgsprosessen. Gode forberedelser er «halve jobben».

Det er ofte en lang modningsprosess å ta beslutning om salg, og det er gjerne mye følelser involvert. Når beslutningen først er tatt, ønsker derfor enkelte bedriftseiere å gjennomføre salget så raskt som mulig. Imidlertid har vi erfart at det kan lønne seg å bruke tid på gode forberedelser for å oppnå best mulig pris ved salget.

Converto bistår bedriftseiere i hele eller deler av prosessen ved salg av virksomheter – og vi ser at eiere som starter forberedelsene tidlig, også er de som oftest ender opp med det beste resultatet. Hvis mulig, råder vi gjerne våre kunder til å legge opp et 1–2 års løp med forberedelser og optimalisering, i forkant av salget. En fornuftig tidshorisont gir større muligheter til å iverksette endringer og forbedringer i bedriften, som kan gjøre den mer attraktiv for investorer. Et mer attraktivt selskap tiltrekker seg gjerne flere interessenter, noe som til syvende og sist kan øke salgsverdien til selskapet.

Hva skal forberedes?

I Converto har vi erfarne seniorrådgivere som kan bistå kunden gjennom hele forberedelsesfasen. I slike prosesser, er det verdifullt å investere i ekstern hjelp. Ikke bare for å få avlastning til gjennomføring – men også fordi det er nyttig å se bedriften med nye øyne.

Vårt team av rådgivere og analytikere fordyper seg i detaljene rundt selskapet, organisasjonen, verdikjeden og markedet. Innsikt om alle interne og eksterne forhold som ligger til grunn og verdiene som er involvert, gjør at vi kan identifisere forbedringsområder og iverksette tiltak for å ta ut bedriftens fulle potensial. Også selskaper som er godt drevet og har et solid utgangspunkt, har områder hvor de kan bli enda bedre.

Vi går gjennom det finansielle og, i samarbeid med juridiske rådgivere, det juridiske i bedriften fra A til Å. Gjennom en slik forberedende analyse, ofte kalt «vendor due diligence», avdekkes og utbedres eventuelle svakheter i tidlig fase. I løpet av denne grundige forprosessen, utraderes risikoen for at det kan dukke opp uventede funn i salgsprosessens due diligence.

Gjennom en vendor due diligence blir også selger enda bedre forberedt på hva en mulig kjøper vil kunne sette søkelys på, når den tid kommer. Tom Ivar Sætremyr, seniorrådgiver hos Converto, forteller hvorfor dette er viktig;

– Det å sette selger inn i kjøpers perspektiv og gjennomføre en egen due diligence, er noe vi i Converto har god erfaring med. Det handler ikke kun om å avdekke eventuelle svakheter, det handler om bevisstgjøring rundt hva man bør endre til det bedre for å oppnå det resultatet man ønsker, forklarer han.

Tett samarbeid – på veien mot målet

I Converto er vi opptatt av å være tett på våre kunder, noe som kan være utslagsgivende også i kjøps- og salgsprosesser. Det at man som rådgiver er fleksibel og har lokal nærhet til kundene, er noe som for selgers del også giren fordel. Tom Ivar Sætremyr forklarer hvordan de som rådgivere jobber tett på kundene i slike prosesser;

– Vår måte å jobbe på er helt klart en stor fordel for våre kunder. Det å kunne tilby fleksibilitet, både i form av arbeidstid og ved å tilbringe tid ute hos kunden, er viktig for oss i Converto. Vi tilfører solid og relevant kompetanse og erfaring, innsikt og god metodikk. Det er også noe av grunnen til at vi ofte får tilbakemeldinger om at vi fungerer som en pådriver og støttespiller for våre kunder i slike prosesser, fremhever han.

Vi hjelper deg med transaksjonen fra A til Å

Etter forberedelsesfasen, lager vi en grundig presentasjon av salgsobjektet. Våre analytikere gjør verdivurdering, lager analyser (produkt, marked, finansielt etc.), og utformer en komplett presentasjon av selskapets nåsituasjon, historikk, og fremtidsplaner. Investorpresentasjonen er nøkkelen til å skape interesse og er den innledende kontakt med mulige kjøpere – og er derfor et viktig verktøy for å oppnå et godt resultat.

Etter mange år med transaksjoner, har vi opparbeidet et solid nettverk av investorer i både inn- og utland, og har god innsikt i markedet – i tillegg har selger ofte egne innspill til hvem som bør kontaktes. Det er viktig å sette opp en godt bearbeidet liste for å treffe relevante kjøpere. Jo flere som fatter interesse for selskapet, dess bedre er forutsetningene for å forhandle opp salgssummen.

Salgsprosessen er kompleks og krever god kunnskap, system og metodikk. Våre rådgivere kan, om ønskelig, bistå hele veien, og ivareta kundens interesser ifht. investoroppfølging, forhandlinger, kontrakter*, og due diligence og salgsavtale*.

(* juridiske vurderinger utføres av 3. part/kundens advokat)

Start tidlig nok!

Gjennom hele salgsprosessen er vi i Converto opptatt av å ha et tett og godt samarbeid med våre kunder, noe som spesielt lønner seg om vi kommer inn i en tidlig fase. Vi er dedikerte, tilgjengelige og proaktive støttespillere, som vet hva som skal til for å lykkes med et salg. Vårt team kan bistå på hele eller deler av salgsprosessen, alt etter hva kunden ønsker.

Vurderer du å selge livsverket ditt? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Jan Petter Hagen, CEO/ Managing Partner Ålesund.
E-post: jph@converto.no, tlf: +47 900 10 617
Tom Ivar Sætremyr, Senior Advisor Ålesund.
E-post: ts@converto.no, tlf: +47 478 52 644

Eva Klein, Manager Converto Trondheim.
E-post: ek@converto.no, tlf: +47 416 75 900