Hva er selskapet verdt?

Kvantifisere verdiene

Verdsettelser er ofte noe vi i Converto gjør som en del av et større oppdrag, eksempelvis relatert til kapitalinnhentinger, salgsprosesser, fusjon/ fisjon eller utkjøp av eksisterende aksjonærer. Det som går igjen, uansett bakgrunn for verdsettelse av et selskap, er at det er nødvendig med en objektiv tredjepartsvurdering og en kvantifisering av verdiene. Dette kan virke enkelt, men i mange tilfeller kan det være en ganske krevende øvelse.  

 

Metode og tilnærming

Converto har som mål å benytte det som til enhver tid er ansett å være beste markedspraksis innen metode, og vi sørger for at modellverk og fagkunnskap er oppdatert i henhold til dette. Metodevalg og tilnærming til verdsettelser av det enkelte selskap vurderes blant annet i lys av selskapets fase, forretningsmodell, inntektsmodell og bransje. Kristian Tafjord, Analytiker hos oss i Converto, forteller hvordan vårt team går frem når de skal velge metode og tilnærming;

- Når vi starter arbeidet med å gjøre en verdsettelse, innhenter vi informasjon som sikrer at vi forstår både selskapet og bransjen det opererer i. Dette gir grunnlag for å velge den mest hensiktsmessige tilnærmingen og metodikken for akkurat denne verdsettelsen, forklarer han. – Mindre selskaper, og selskaper i en tidlig fase, kan i mange tilfeller være spesielt krevende å verdsette. Dette fordi man ikke har like mye historikk og data å basere verdivurderingen på. Da er det verdifullt å ha rådgivere og analytikere i teamet, som har lang erfaring med denne typen transaksjoner, poengterer han.

ERFARING PÅ TVERS: De ansatte hos Converto har god kultur for deling av kunnskap og erfaring. På bildet f.v.: Kristian Tafjord og Ole-Jakob Lillestøl, begge er analytikere hos Converto. (Foto: Beate Stavdal Riise)


Begge sider av bordet

Våre rådgivere og analytikere har bred industriell og finansiell erfaring, samt inngående kunnskap om flere av de mest dominerende bransjene i regionen. Mange har også erfaring med å sitte på “begge sidene av bordet” i transaksjonssammenheng. Kristian Tafjord forklarer hvordan dette er med å gi verdi til Convertos kunder;

- I Converto er vi gode til å benytte oss av hverandres erfaringer og bakgrunn. Fordi mange hos oss har så bred transaksjonserfaring, enten fra Converto eller i andre yrkessammenhenger, vet vi også hva som ligger til grunn for motpartens tilnærming og hvordan denne typisk vil vurdere verdien av selskapet. Gjennom dette kan vi også hjelpe til med å identifisere tiltak som kan være med på å løfte verdien i en eventuell transaksjon.    

 

Ønsker du hjelp til å få vite hva ditt selskap er verdt? Ta kontakt med oss!