Rådgivning.

Transaksjoner

Converto har betydelig erfaring innen rådgivning ved kjøp og salg av virksomheter og eiendeler, samt bistand til styrerom i forbindelse med kapitalutvidelser.

Teamet til Converto har deltatt i transaksjoner i flerfoldige roller gjennom sine mange år med erfaring fra industri, bank, entreprenører, handel, fiskeoppdrett, investeringsselskap og finansiell rådgivning.

Converto Bergen har betydelig spisskompetanse innen transaksjoner. Selskapet har siden 2004 gjennomført mer enn 35 transaksjoner med over NOK 1,2 milliarder i samlet transaksjonsverdi. Omtrent halvparten av transaksjonene har vært internasjonale transaksjoner hvor kjøper og selger er i forskjellige land.

Ønsker du å ta en prat?

Ta kontakt med en i teamet vårt!

Utvalgte referanser

Contact us

Need a quote.