Rådgivning

 

 

For eiere, styre og ledelse på tvers av bransje og geografi

 

 
Strategi   Strategiplaner og analyser  Bistand til implementering og gjennomføring

Strategi

Strategiplaner og analyser

Bistand til implementering og gjennomføring

Restrukturering   Snuoperasjoner og restrukturering  Samarbeid med eiere, styre, ledelse og eventuelt kreditorer

Restrukturering

Snuoperasjoner og restrukturering

Samarbeid med eiere, styre, ledelse og eventuelt kreditorer

Verdiutvikling   Utarbeidelse og gjennomføring av verdiutviklingsplaner  Konkrete tiltak

Verdiutvikling

Utarbeidelse og gjennomføring av verdiutviklingsplaner

Konkrete tiltak

 
Finansiering   Optimale kapital- og finansieringsløsninger  Bistand i prosesser knyttet til finansiering og refinansiering

Finansiering

Optimale kapital- og finansieringsløsninger

Bistand i prosesser knyttet til finansiering og refinansiering

Transaksjonsstøtte   Bistand og rådgivning ved kjøp,salg og kapitalutvidelser  Forberedende og utførende fase

Transaksjonsstøtte

Bistand og rådgivning ved kjøp,salg og kapitalutvidelser

Forberedende og utførende fase

 

Referanser