Vellykket salg av Svein Andresen Habitat AS

Svein Andresen Habitat AS er et selskap som tilbyr varer og tjenester til olje- og gassindustrien. På bildet ser vi et eksempel på sveisehabitat, som er ett av de to hovedområdene til selskapet. Foto: sa-habitat.no.

Det er mange brikker som skal falle på plass, når en bedrift er ute etter å finne riktig kjøper av selskapet. Heldigvis har vi i Converto både erfaringen og ansatte med god kompetanse på dette området. En av de siste M&A-casene vi har jobbet med, er salget av Svein Andresen Habitat AS i Bergen.

Svein Andresen Habitat AS (SA Habitat AS) er et selskap med kontor i Bergen, som tilbyr varer og tjenester til olje- og gassindustrien. Hovedområdene deres er sveisehabitat og rørmerking. Enkelt forklart handler det om vedlikehold hvor man kan utføre sveisearbeid, uten å stenge ned plattformer eller lignende. Bedriften har hatt svært positive driftsresultater de siste årene.

Tett oppfølging

Convertos avdeling i Bergen har over en periode bistått SA Habitat AS, da de av ulike årsaker har hatt et ønske om å selge selskapet. Harald Valved, Senior Advisor i Converto, forteller at det har vært en krevende, men god prosess frem til de kom i mål med salget.

Grunnet et stort behov for bistand hos aksjonærene, var vi veldig sentral i å bistå dem i alt som hadde med selgersiden å gjøre. SA Habitat er et selskap som har litt spesielt i utgangspunktet, så det å finne den rette kjøper har vært sentralt i denne prosessen. Heldigvis har vi hatt en del i offshore- og leverandørbransjen gjennom de siste årene, og vi kom dermed inn i samarbeidet med gode erfaringer fra olje- og gassbransjen. Noe som har en del å si i denne typen caser, forteller Harald.

Converto i Bergen var tett på kunden og tilrettela for en god prosess som til slutt resulterte i et oppkjøp.

Videreutvikler strategien

Etter noen runder rundt bordet, falt til slutt alle brikker på riktig plass, og SA Habitat AS ble kjøpt opp av Bergens-selskapet DF Rental AS. DF Rental er et selskap som leier ut utstyr for offshore- og onshore industrien. I tråd med deres ønske om å videreutvikle strategien til selskapet, var oppkjøpet av SA Habitat et godt supplement til deres øvrige forretningsvirke.

Gjennom kjøpet av SA Habitat, får DF Rental inn nye produkter som de kan leie ut. Dermed får de utvidet sitt sortiment og kan tilby mer blant annet til kundene de har i olje- og gass segmentet. For DF Rental ble dette derfor et godt tilskudd til det de tilbyr fra før, forklarer Harald.


Vi gratulerer begge parter med et vellykket resultat, og takker for tilliten vi fikk fra Svein Andresen Habitat i denne prosessen.

Ønsker du en samarbeidspartner som er engasjert og tett på?Ta kontakt med oss for en prat.