Velkommen til Converto, Erlend!

Erlend Låstad har de siste årene jobbet utelukkende med rekruttering med fokus på executive search i Headvisor i Bergen. Headvisor er et rendyrket rekrutteringsselskap, hvor Erlend primært har jobbet med søk og identifisering av kandidater til leder- og spesialsitstillinger, samt rekrutterinsprosesser fra A-Å. Erlend har en bachelor- og mastergrad i generell psykologi, med en spesialisering innenfor organisasjonspsykologi. En bakgrunn både kolleger i Converto og deres kunder vil nyte godt av.  


Tettere på det lokale næringslivet

Etter å ha bodd i Ålesund de siste to årene, ønsket Erlend å komme tettere på det lokale næringslivet. Da det dukket opp en stilling hos oss i Converto, føltes det som den muligheten han ønsket seg.

Jeg har hatt noen spennende år i Headvisor, hvor jeg har fått bruke mye av min psykologibakgrunn inn mot rekrutteringsprosessene. Det er blant annet svært nyttig å ha kunnskapen om bruk av tester og seleksjonssmetodikk. Jeg kan knytte mye opp mot både rekruttering og organisasjonsutvikling for å hente inn de riktige folkene og utvikle team. Det å komme enda tettere på det lokale næringslivet, er noe jeg har ønsket. I Converto har de fokus på å knytte de sterke båndene, for å kunne jobbe strategisk inn mot både organisasjonsutvikling og rekruttering. Så det å få jobbe her med litt mer enn rekrutteringsprosesser er utrolig spennende, forteller han.


Kompletterer teamet

Kunnskapen og bakgrunnen til Erlend, vil være et godt tilskudd til vårt team i Converto. Det at han er god på prosessene og har en bakgrunn fra den “myke siden”, vil komme godt med i arbeidet vi bistår kundene våre med. Både innenfor HR, rekruttering og organisasjonsutvikling.

Min bakgrunn er nok litt annerledes enn enkelte andres, og jeg tror spesielt psykologibakgrunnen min vil komplettere kunnskapsbakgrunnen til resten av teamet i Converto. Når man jobber med mange ulike kunder fra flere bransjer, kan det være fint å ha noen i teamet som kommer inn med et litt annet blikk på enkelte av prosessene, sier Erlend.


Vårt nyeste tilskudd i teamet er allerede godt i gang med arbeidet, og kan fortelle at han ser frem til arbeidet fremover.

I Converto får jeg jobbe med de mange ulike kunder og prosjekter, og jeg setter pris på ambisjonene og veksten Converto ønsker seg. Det blir spennende å få bidra i utviklingen videre, og ikke minst lære mer. Gjennom denne stillingen får jeg med meg bredere kompetanse, og får jobbe med mer og utvikle meg. Det at de har et fokus på mer enn bare rekruttering, er noe av det som er kjekt med Converto. Jeg liker at de har flere jern i ilden, avslutter han.


Vi er glade for å ha Erlend med på laget, og ser frem til alt vi kan få til sammen fremover.