Utfordringer gir muligheter

Det er turbulente og krevende tider for mange bransjer. Store deler av næringslivet er hardt rammet av økte kostnader for nær sagt alle drifts- og innsatsfaktorer – og har derfor behov for å gjøre nødvendige tilpasninger. Vi har et skarpt blikk for å identifisere nye mulighetsrom – og kan hjelpe din bedrift på veien mot toppen. Velkommen til en uforpliktende prat!

Energikrise gir økte kostnader for nær sagt alle drifts- og innsatsfaktorer. Andre drivere som forverrer situasjonen, er økende rente, strengere krav ved finansiering, knapp tilgang på arbeidskraft, svekket investeringsvilje og synkende kjøpekraft.

Ny skatte- og avgiftspolitikk og høyere formues beskatning kommer på toppen av alt annet.

Mange selskaper strever med utfordringer i hverdagen, og er bekymret for fremtidsutsiktene. Nå kan det lønne seg å få innspill fra utenforstående. Våre erfarne og kompetente rådgivere har et skarpt blikk for å se muligheter, der andre ser utfordringer.

Vi snur hver stein, og identifiserer mulige forbedringsområder i verdikjeden. Vi hjelper deg å tenke nytt og utenfor boksen, for å ta ut bedriftens fulle potensial – og skape merverdi, vekst og konkurransefortrinn.

Vår erfaring tilsier at det lønner seg å investere i hjelp til å se bedriften med nye øyne! Gi oss en lyd, da vel, og hør mer om hva vi kan tilføre deg og din bedrift som gjør dere bedre rustet for fremtiden!

Vårt team av senior rådgivere og analytikere, har lang erfaring fra forbedringsarbeid, og står klare til å hjelpe deg både strategisk og operasjonelt for å sikre gjennomføring av tiltak.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Jan Petter Hagen, CEO/ Managing Partner Ålesund. E-post: jph@converto.no, tlf: +47 900 10 617
Tor Christian Bringedal, Managing Partner Bergen. E-post: tcb@converto.no, tlf: +47 982 60 289