Tett på mulighetene på Sunnmøre

Flere av vårt kollegia i Ålesund har tatt et bevisst valg om å flytte til byen, og angrer ikke på det. Tre av dem er (f.v.) Ole-Jakob Lillestøl, Andreas Stensøe og Linn Aasestrand.

I Converto er vårt mangfoldige kollegium satt sammen av en variert gruppe enkeltpersoner med ulike bakgrunner, utdannelser og erfaringsgrunnlag. Noen av våre teammedlemmer har også valgt å flytte til (eller tilbake til) Sunnmøre fra andre deler av landet. Deres personlige erfaringer bekrefter at regionen har flere muligheter enn man kanskje først antar, muligheter som kun blir tydelige når man nærmer seg. Våre dedikerte medarbeidere gjør nettopp dette med stolthet.

Gjennom vårt arbeid med kunder av varierende størrelse og i ulike faser, får Converto innsikt i potensialet som eksisterer i næringslivet. Dette er en av hovedgrunnene til at flere av våre ansatte i Ålesund har valgt å bosette seg her. Vi har nylig hatt samtaler med noen av dem som har flyttet tilbake til Sunnmøre og medarbeidere om deres valg av Ålesund og Converto. Vår analytiker, Ole-Jakob Lillestøl, deler at nærheten til næringslivet var en sentral faktor i hans beslutning om å flytte tilbake til Sunnmøre.

Vi har et spennende næringsliv i regionen, og i Converto kommer vi tett på bedrifter i alle bransjer og faser. Det er noe unikt med Ålesund og områdene rundt – bredden gir oss muligheten til å arbeide nært med bedrifters utfordringer og veivalg, forklarer han.

Det å ha et mangfoldig kollegium, gir gode diskusjoner og læring. Foto: Marius Beck Dahle

Positiv byutvikling

Kollega og rådgiver, Linn Aasestrand, som også vendte hjem til Ålesund for noen år siden, ble positivt overrasket over utviklingen i næringslivet og kulturlivet på Sunnmøre. Hun hadde opprinnelig vært skeptisk til å flytte hjem og trodde ikke det ville være spennende jobbmuligheter eller et tilfredsstillende tilbud i byen. Men opplevelsene var annerledes:

I utgangspunktet var jeg skeptisk til å flytte hjem. Jeg hadde en oppfatning av at det ikke ville være spennende jobbmuligheter, samtidig som jeg tvilte på om Ålesund hadde et tilfredsstillende tilbud utenom jobb. Jeg ble positivt overrasket da stillingen hos Converto dukket opp med spennende muligheter, i tillegg til den betydelige utviklingen som har skjedd i byen. Ålesund har fått flere kulturelle tilbud både for barn og voksne, påpeker hun.

Tett på utfordringer og løsninger

Fordelene ved å ha et mangfoldig kollegium med ulik bakgrunn, erfaring og geografisk opprinnelse er mange. Det er også noe våre medarbeidere verdsetter mest ved jobben i Converto, i tillegg til muligheten til å arbeide tett med et bredt spekter av kunder og prosjekter. Erlend Låstad, rådgiver analyse og research, er opprinnelig fra Bergen, men etter å ha flyttet til Ålesund og Converto, har han oppdaget flere grunner til å bli værende.

Jeg flyttet hit på grunn av min bedre halvdel, som er fra området. Etter hvert som jeg ble kjent med Ålesund, ønsket jeg å komme enda nærmere det lokale næringslivet og utforske de mulighetene som lå der. Da det dukket opp en stilling hos Converto, grep jeg sjansen, og det er noe jeg ikke har angret på, sier han.

Rådgiver Linn Aasestrand opplevde det å flytte hjem til Ålesund som positivt, og forteller at byen har utviklet seg på en god måte de siste årene. Foto: Marius Beck Dahle

Nettverkets styrke

Andreas Stensøe, en av de nyeste tilskuddene til Converto som analytiker, deler Erlends perspektiv. Han valgte å flytte hjem etter noen år i Oslo, fascinert av mulighetene i hjembyen.

Jeg trivdes i Oslo, men ønsket å flytte hjem og utforske andre utfordringer enn de jeg hadde i mitt forrige yrke. Stillingen hos Converto virket som en god match, og etter å ha begynt her, har jeg fått bekreftet at det er riktig for meg. Å jobbe i Converto i Ålesund gir muligheten til å arbeide analytisk med kundenes problemstillinger. Kundene er nærmere både geografisk og på andre måter, og du får virkelig eierskap til det du gjør. Å dykke ned i hver enkelt case er mer givende. Det er også givende å arbeide med varierte saker, og Ålesund har etablerte nettverk som gir tilgang til spennende mennesker og bedrifter, sier Andreas.

Erlend legger til:

I Converto er du tett på beslutningstakere i både veletablerte og nyere selskaper. Du har kort vei til bedriftsledere, tett dialog med styret og innsikt i deres arbeid. I Ålesund er veien til etablerte nettverk kort, noe som gjør at jeg gjennom jobben i Converto har utvidet mitt eget nettverk og møtt mange interessante bedrifter og mennesker.

Erlend Låstad er tilflytter fra Bergen, og forteller at han synes det er fint at han her i Ålesund får komme tett på det lokale næringslivet. Foto: Marius Beck Dahle

Mangfoldets betydning

Linn setter også pris på mangfoldet både i kollegiet og i utfordringene som kundecasene bringer.

Det er nødvendig med mangfold i Converto. Folkene utgjør selskapet, og vi ville ikke kunne tilby mye til kundene våre hvis vi alle hadde samme bakgrunn. Med mangfoldige kunder og ulike utfordringer er det berikende å ha kollegaer med ulike tilnærminger til problemstillingene. Gode diskusjoner med kollegaer fører til bedre løsninger for kundene våre. I Converto har vi en unik sammensetning av kompetanse, fra ledelse og styreverv til rådgivere og analytikere. Å jobbe med så mange dyktige mennesker med ulik bakgrunn enn meg selv er veldig lærerikt, sier hun.

Ole-Jakob, Andreas, Erlend og Linn er alle klar på at Ålesund er en by som byr på muligheter. Muligheter både når det kommer til natur, fritidstilbud og ikke minst karriere. Og i Converto er vi stolte av å komme tett på både de personlige og forretningsmessige verdiene som skapes her. Noe Ole-Jakob også uttrykker avslutningsvis:

Vi er heldige som har kort vei til det meste her på Sunnmøre, og i vår jobb hos Converto. Kort vei ut i naturen, kort vei til opplevelser på flere scener, kort vei til gode diskusjoner og ikke minst kort vei til det spennende næringslivet vi får jobbe med her.

Ønsker du å se på muligheten for å finne din neste jobb på Sunnmøre? Følg oss på LinkedIn, så får du med deg ledige stillinger både hos oss i Converto og hos våre spennende kunder.