Suksessfull etablering av ledende dykkergruppe i Sør-Norge

Converto AS takker for oppdraget i anledning salget av IMC Diving AS, som ga et vellykket resultat for alle parter. Foto: IMC Diving AS

Converto fikk for en tid tilbake siden mandat på salget av det ledende dykkerselskapet IMC Diving AS i Bergen. IMC Diving AS ble etablert i 1982, men har røtter helt tilbake til 1965. De har lenge vært et ledende dykkerselskap som tilbyr profesjonelle dykkertjenester der hvor det stilles høye krav til både sikkerhet og de fagmessige oppgaver som skal utføres. Selskapet har bred erfaring med undervannsarbeid, dykking på skip og VA-teknikk.

Utfordringen vi i Converto stod ovenfor var å finne en kjøper som kunne tilby en rettferdig pris i forhold til selskapets antatte verdi. For å få til en god prosess, valgte vi å tenke utenfor boksen og finne en løsning som ville gagne alle parter.

Sammenslåing av aktører

Med et skarpt strategisk perspektiv besluttet Converto å utforske muligheten for å etablere en gruppe bestående av flere lignende dykkerselskaper. Målet var å skape en enhet med tilstrekkelig størrelse, og kapasitet, som ville tiltrekke seg interesse fra private equity-investorer. Samarbeidet mellom selskapene ville skape en solid plattform for fremtidig vekst og suksess.

Jan Petter Hagen, Managing Partner i Converto, forteller at dette har vært en spennende prosess å være med på. Foto: Beate Stavdal Riise.

Det er viktig å se på de strategiske mulighetene i denne type prosesser, og vi er glade for at de involverte selskapene stilte seg positive til vårt forslag, sier Jan Petter Hagen, Managing Partner i Converto AS.

Gjennom en målrettet innsats kontaktet Converto tre andre anerkjente dykkerselskaper med komplementære virksomhetsområder som ville kunne utfylle Bergens-selskapet. Disse selskapene viste umiddelbar interesse for idéen om å danne en kraftfull og samlende gruppe.

Brobygger

Converto fungerte som brobygger og koblet også privateequity-selskapet Longship til denne innovative muligheten. Etter innledende møter mellom partene, fortsatte Converto å veilede og støtte Bergens-selskapet, IMC Diving, gjennom prosessen, mens kontakten mellom Longship og de andre selskapene ble håndtert av de involverte.

IMC Diving AS er nå ett av fem selskaper som danner den nyskapende dykkergruppen. Foto: IMC Diving AS.

Fornøyde parter

Gjennom grundig og nøye vurdering godkjente Longship tilslutt sammenslåingen, og dermed ble fem dykkerselskaper en del av den nyskapende gruppen. Transaksjonene ble nylig fullført og alle selskapene og tidligere eiere uttrykker stor tilfredshet med prosessen og resultatet.

Vi er veldig positive til måten både introduksjon ble gjort fra starten, og støtten vi har mottatt fra Converto i denne prosessen. De la til rette for en profesjonell gjennomføring som førte til at vi kom i mål med transaksjonene. Alt i alt er vi svært fornøyd med prosessen og ser frem til veien videre, sier Partner i Longship, Espen Stenumgård.

Den resulterende gruppen, med en samlet omsetning på over 400 millioner kroner i 2022 og mer enn 100 ansatte, er nå Norges ubestridte leder innenfor dykkings- og undervannstjenester. Converto AS takker for oppdraget, og ser frem til å følge den nye gruppen i deres reise mot ytterligere suksess i årene som kommer.