Sterk vekst for Converto

STERKT TEAM: Jan Petter Hagen, daglig leder, forteller om sterk vekst i Converto. Han fremhever at kompetansebredden i teamet er med på å gi de gode resultatene.

Converto hadde i 2021 en omsetningsvekst på nesten 50% i forhold til året før, og omsatte for nær 44 millioner kroner, med et resultat før skatt på 5,8 millioner kroner. Selskapet venter videre vekst i 2022.  

 

Målrettet innsats for å øke omsetningen i de ulike tjenesteområdene Converto tilbyr, ligger bak den positive utviklingen. Jan Petter Hagen, daglig leder i Converto, forteller at de har god vekst innen alle forretningsområdene;

 

- Vi har hatt en jevn og god vekst på alle områder i Converto, samt at vi har rekruttert flere nye medarbeidere det siste året, forteller han. – Dette er i tråd med vår visjon om å skulle ta en posisjon i markedet både på Nordvestlandet og Bergensområdet. Vi har nå 25 ansatte fordelt på kontorene i Ålesund og Bergen. Vi ser på Bergen som en meget spennende region og har derfor doblet antall ansatte ved kontoret der.  

 

Kompetansebredde og erfaring er nøkkelen

 

Converto bistår kunder med strategisk, finansiell og operasjonell rådgivning, organisasjonsutvikling og rekruttering, samt bistand i forbindelse med kjøp og salg av bedrifter. Det tilbys også støtte til eiere og styre i forbindelse med finansiering og kapitalisering av bedrifter. Converto jobber med bedrifter av ulik størrelse og fra flere bransjer, og bistår med sin kompetanse og erfaring fra alle faser av bedriftenes livssyklus;

 

- Converto er en spennende arbeidsplass og våre rådgivere er en trygg samarbeidspartner for kundene. De ansatte får spennende utfordringer hos oss, og mye av det kommer av at vi har bredde og variasjon i oppdragene vi får og i kundene vi server. Vi jobber med både små og mellomstore bedrifter, samt at vi har noen større kunder som opererer internasjonalt, sier Hagen.

 

Jobber videre mot nye målsetninger

 

Converto tar med seg det gode resultatet fra 2021, og fortsetter den gode utviklingen for å nå sine mål om ytterligere vekst og posisjonering i markedet;

 

- Vi ser en tydelig positiv vekst kurve for begge kontorene våre, noe som er svært gledelig for fremtiden.Vi har klare målsetninger om videre vekst, og så langt ser det positivt ut for 2022, konstaterer Hagen.