Gratulerer med seier i Næringsteft!

Foto: Tone Molnes

Converto ønsker å gratulere Undervisningsplan.no og gründer Karen Wiik med seier i Sparebanken Møres NÆRINGSTEFT. Hovedpremien på én million kroner ble delt ut av administrerende direktør i Sparebanken Møre, Trond Nydal, på NMK i Ålesund onsdag 11. mars. 15 semifinalister hadde blitt redusert til 3 finalister i løpet av siste runde med presentasjoner på finaledagen.

Undervisningsplan.no er en nettbasert læringsplattform for lærere som skal gi grunnskolelærere engasjerende og fremtidsrettede undervisningsopplegg i alle fag, satt i system, slik at progresjonen gjennom året blir strukturert og oversiktlig. Læringsplattformen vil dekke alle fag og alle trinn i grunnskolen. Målet er at lærere slipper å bruke tid på å lete seg fram i jungelen av læringsmateriell, og at de samtidig kan være trygge på at Kunnskapsløftet og fagfornyelsen er ivaretatt hele veien.

Converto har hatt gleden av å være aktivt involvert som samarbeidspartner i årets utgave av NÆRINGSTEFT. Converto har gjennom konkurransens flere faser vært representert med ett jurymedlem og to mentorer. Converto fikk dermed muligheten til å etablere en tett dialog og få en unik innsikt i flere av selskapenes forretningsmodell.

Converto ønsker alle deltakerne lykke til videre med utviklingen av sine selskaper og ønsker samtidig å rette en stor takk til Sparebanken Møre for at vi fikk muligheten til å delta i et meget profesjonelt arrangement som fremmer lokal skaperkraft.