Se etter mulighetene der andre ser begrensninger

Koronautbruddet har truffet næringslivet som en tsunami over hele verden. Det merkes også på Nordvestlandet. 

– Det er et veldig vakuum nå, mange har mistet markedene sine over natten og ingen vet hvor lenge dette vil vare. Mange må gjøre omfattende vurderinger,spørsmålene er i stor grad finansielle og det letes etter hvilke grep som kan gjøres for å opprettholde likviditeten, forteller Jan-Inge Sætre.

Jan-Inge Sætre, rådgiver i Converto,

Ved siden av å gjøre kloke valg som har betydning for driften og det økonomiske er det spesielt viktig å ta vare på ansatte i denne tiden. Finn frem til praktiske løsninger og tenk fleksibilitet til det beste for både ansatte og bedriften er rådet fra Jan-Inge Sætre.

Våg å se mulighetene 

For de fleste bedrifter er personalkostnaden den største og dermed også der det vil monne å redusere. Med tanke på regjeringens krisepakker blir permittering et mer tilgjengelig virkemiddel men beslutningen om permittering må fortsatt saklig begrunnes, påpeker Sætre.

– Reduksjon av ansatte er for mange en helt nødvendig løsning, mens det for andre kan ligge store muligheter i å snu seg mot nye behov som oppstår i markedet. Vi som jobber med bedriftsutvikling i Converto er endringsagenter, det er å belyse mulighetsrommet for våre kunder er det vi jobber med til daglig. Kort oppsummert handler det om å avdekke hva bedriftene kan bruke av det de allerede har av ressurser for å redde noe av omsetningen eller kanskje til og med skape vekst.

Les mer om hvilke økonomiske strakstiltak Converto anbefaler til bedriftsledere som står i Koronakrisen her.

Converto bruker å skille bedriftene inn i to hovedkategorier, vekstbedrifter og modne bedrifter. Man er ikke låst i sin kategori, men avstanden til omstilling er kortere for en vekstorientert bedrift enn den vil være for en moden. Det første Converto vil gjøre er å bruke velprøvd metodikk til å måle vekstkraften i bedriften basert på 12 pre-definerte vekstdimensjoner. Slik synliggjøres vekst- og omstillingsmuligheter og avdekker potensielle hindringer.

– Til forskjellen fra en moden bedrift er vekstbedriftene mer visjonære, søker informasjon og ser muligheter. De jobber mer på intuisjon, har større fleksibilitet, er raskere til å ta grep og fremelsker initiativ. Itillegg tør de, forteller Sætre.

 

Finnes det nye marked? 

Kort fortalt handler bedriftens endringsevne om handlekraft og mot. Det å kunne se mulighetene der andre ser begrensningene og ut ifra bedriftens kompetanse agere og gjøre tiltak som bidrar til vekst. 

PCS Construction AS er en kunde i hovedkategorien vekstorientert bedrift.

De har hovedkontor i Tomrefjord og leverer tjenester innenfor overflatebehandling og stillasarbeid på skipsverft i hele Norge. Selskapet har i dag 300 ansatte fordelt på 14 forskjellige lokasjoner rundt i landet. Fra å være en bedrift som kunne vært truet av Covid-19 utbruddet, så de muligheter i situasjonen og er nå i ferd med å etablere seg i et helt nytt markedssegment innen desinfisering.

– Torsdag 19. mars tok PCS Construction kontakt med oss, der de så mulighetene i et nytt marked. Under én uke etterpå var de på sitt første oppdrag i et helt nytt markedssegment, midt i den verste Korona-stormen. Det står det respekt av og er ingenting annet enn imponerende, smiler Sætre.

 

Flyttet kompetansen 

– PCS kan en hel del om desinfeksjon innen verfts- og byggindustrien,og ledelsen oppfattet raskt at ordresituasjonen kunne endre seg fort hvis oppdragsgiverne ble truet av nedstengning eller permitteringer. De valgte å handle. De så muligheten for å flytte skipskompetansen over på land. Og er det noe vi har lært fra Kina og Italia, så er det at desinfisering er et svært sentralt tiltak, forteller Sætre.

– Helt konkret bidro Converto med prosjektplan, framdrift og utarbeidelse av prosedyrer. Vi kartla markedssituasjonen og avdekte ganske raskt nye muligheter, spesielt innenfor det private. PCS tok seg av alt det operasjonelle, de snudde seg rundt og på under en uke hadde de flyttet bedriftens kompetanse inn i et helt nytt markedssegment, avslutter en imponert Sætre.

Daglig leder Jøran Lufall sammen med driftsleder Sayed Ryno Yaseen i PCS