Det kan lønne seg å se bedriften fra utsiden!

Det er turbulente og krevende tider. Store deler av næringslivet er hardt rammet av økte kostnader for nær sagt alle drifts- og innsatsfaktorer – og har derfor behov for å gjøre nødvendige tilpasninger. Oppdrettsnæringen er ekstra hardt rammet med ny skatte- og avgiftspolitikk, som kommer på toppen av andre kostnadsdrivere. Vi har rådgivere med marin og maritim bakgrunn, som kan hjelpe deg å analysere konsekvensene og gi deg råd om videre veivalg.

Flere små og mellomstore bedrifter innen oppdrett og fiskeri, vurderer i disse dager om deter behov for omstilling, endring i eierstruktur eller andre strategiske og finansielle grep.

Vårt ressursteam med kompetanse fra marin og maritim sektor, har lang erfaring fra forbedringsarbeid og står klare til å hjelpe deg både strategisk og operasjonelt for å sikre gjennomføring av nødvendige tiltak. Vi har et skarpt blikk for nye mulighetsrom – og snur hver stein for å identifisere mulige forbedringsområder i verdikjeden. Vi hjelper deg å tenke nytt og utenfor boksen, for å ta ut bedriftens fulle potensial – og skape merverdi, vekst og konkurransefortrinn.

Eierstrategi, omstilling, restrukturering, generasjonsskifte og kjøp og salg av virksomhet er noen av våre kompetansefelt. Vi har mange kunder og gode referansecase – blant annet innen oppdrett, fiske og leverandørindustrien.

Vår erfaring tilsier at når utfordringene presser på fra alle kanter, kan det virkelig lønne seg å investere i hjelp til å se bedriften med nye øyne!

Gi oss en lyd, da vel, og hør mer om hva vi kan tilføre deg og din bedrift som gjør dere bedre rustet for fremtiden!

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Jan Petter Hagen, CEO/ Managing Partner Ålesund.
E-post: jph@converto.no, tlf: +47 900 10 617
Tom Ivar Sætremyr, Senior Advisor Ålesund.
E-post: ts@converto.no, tlf: +47 478 52 644

Tor Christian Bringedal, Managing Partner Bergen.
E-post: tcb@converto.no, tlf: +47 982 60 289