Converto og MRB slår seg sammen

Bedriftsutviklingsselskapene Converto og MRB samles under samme tak og etablerer et nytt, sterkt lag for industriell verdiskaping på Nordvestlandet. Navnet på det nye selskapet blir Converto.

 

– Vi ønsker å bidra til verdiskaping i regionen vår, og samtidig være med å styrke det eksisterende næringslivet med vår kompetanse, kunnskap og tjenester. Gjennom sammenslåingen kan vi tilby bredere kompetanse og et mer helhetlig tilbud, sier Jan Petter Hagen, daglig leder i Converto. Hagen skal lede «nye» Converto etter fusjonen, og bistå kunder som ønsker hjelp til å skape, endre, utvikle, kjøpe eller selge virksomheter.

 

Et sterkt lag

Bjørn Gjerde er daglig leder i MRB, og mener sammenslåingen skaper et betydelig kompetansemiljø for bedriftsutvikling og kapitalforvaltning på Nordvestlandet.

 

– Vi ser fram til å bli en del av Converto. Til sammen har vi en unik samling av tankekraft og handlekraft, med 17 rådgivere og analytikere med betydelig industriell og finansiell ledererfaring og kompetanse. Gjennom det nye teamet vil vi lede og bistå regionale virksomheter i prosesser for å skape verdier, vekst, lønnsomhet og bærekraft, sier Gjerde.

 

Tett på kundene

Det nye selskapet er lokalisert i Ålesund, med Nordvestlandet som kjerneområde. Hagen er overbevist om at det er en stor fordel for kundene at Converto opererer tett på næringslivet i regionen.

 

– Våre kunder får råd og bistand fra mennesker som selv lever og jobber tett på næringslivet i en unik region; skapt av innovasjon, økonomisk teft og pionerarbeid.  Vi har god innsikt i alt som skjer og som opptar næringslivet på Nordvestlandet, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, sier han.

 

– Med et bredt tjenestespekter, kompetanse og en velprøvd verktøykasse kan vi tilby virksomheter, eiere, styrer og ledelse en rekke tjenester innen verdiskapning, forteller Hagen.

 

 

For mer informasjon

Jan Petter Hagen, daglig leder i Converto

Tlf: 900 10 617

E-post: jph@converto.no

 

Bjørn Gjerde, daglig leder i MRB

Tlf: 915 57 344

E-post: bg@converto.no

 

 

Converto er et ledende selskap innen rådgivning, forvaltning og investering. Forvaltningsvirksomheten har i dag nærmere 600 millioner kroner under forvaltning og har ytterligere investeringskapasitet gjennom sitt nyetablerte oppkjøpsfond. Teamet av erfarne rådgivere og analytikere jobber sammen med eiere, styre og ledelse for å skape og realisere verdier gjennom rådgivning og aktiv forvaltning innenfor ulike bransjer.