Mangfoldig opplevelse som analytiker intern

Gjennom sitt internship har vår nåværende Analytiker intern, Heinrich Bosch, opplevd mangfoldet av arbeid vi gjør i Converto. Heinrich forteller at han har fått delta i et bredt spekter av oppgaver for forskjellige typer kunder, noe som har gitt ham verdifull erfaring og innsikt som ikke kan hentes fra bøker alene.

Vi har de siste årene hatt gleden av å bli kjent med flere studenter gjennom internships. Det som er ekstra kjekt å høre fra våre interns, er alt de har lært som de i utgangspunktet ikke forventet å lære noe om.

Allsidighet

Som intern har Heinrich hatt gleden av å delta i en rekke spennende prosjekter hos oss, inkludert presentasjonsutvikling, analysearbeid og vedlikehold av databaser.

Allsidigheten er noe jeg har satt ekstra stor pris på hos Converto, og noe som har bidratt til min egen faglige vekst, forteller Heinrich. – Det å få være en del av så mange ulike prosjekter og oppgaver, er også noe som har gjort at jeg har fått en klarere mening om hva jeg brenner for og ønsker å jobbe med videre.

Naturlig konsekvens

Henrik Hustadnes, Leder for analyseteamet i Converto, forteller at det å gi Analytiker interns stor grad av variasjon i oppgaver, kommer som en naturlig konsekvens hos Converto.

T.v. Henrik Hustadnes, Leder for analyseteamet, forteller at det er viktig for Converto at studentene som er hos dem i perioder, får gode utfordringer og har varierte oppgaver. Nettopp fordi det er en del av arbeidshverdagen til teamet i Converto. Foto: Marius Beck Dahle

På kontoret hos oss er det naturlig at vi får nye utfordringer hele tiden gjennom ulike prosjekter for våre kunder, og det blir dermed viktig at studentene som har internship hos oss er klar for å lære «litt om mer» heller enn «mye om lite». Hvilke prosjekter de får være med på, avhenger rett og slett av hvilke utfordringer og oppdrag vi får fra våre kunder. Der er det stor variasjon, og videre mye rom for læring for våre interns, forteller han.

Min erfaring er at studenter som har vært Analytiker interns hos oss har vokst mye gjennom sine internships. Jeg tror dette henger sammen med at de blir utfordret til å bruke kunnskap og kompetanse de allerede besitter til å løse ulike problemstillinger på egenhånd, men med god støtte fra kolleger i Converto, fortsetter han.

Verdifulle utfordringer

Gjennom sin periode som intern har Heinrich blant annet hatt en rolle inn mot rundebordskonferansene som Converto har arrangert i samarbeid med PlussLab. Og han forteller at det å være med på forberedelser og deltakelse i denne sammenhengen, som en av de mest lærerike oppgavene under hans internship.

Det å få være med på forberedelsene til rundebordskonferansene har ikke bare forbedret presentasjonsevnene mine, det har også gitt meg verdifull innsikt i organisatorisk samarbeid og tilpasningsevne. Og det er noe jeg virkelig tar med meg, påpeker Heinrich.

Vekst på flere plan

Gjennom sin tid hos Converto har Heinrich utviklet seg både personlig og profesjonelt. På det personlige plan har han blitt mer komfortabel med å arbeide i et åpent kontormiljø og har lært verdien av å ta initiativ og stå for sine egne ideer. Mens på det faglige plan har han forfinet sine presentasjonsevner og fått en større forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis.

Heinrich Bosch har vært analytiker intern hos Converto i et halvår, og forteller at forventningene han hadde om egen læring allerede var oppfylt, kort tid etter han startet som intern. Foto: Beate Stavdal Riise

Jeg hadde en viss formening om hva jeg skulle få være med på, da jeg startet her. Det som er interessant er at jeg har fått med meg så mye mer enn det jeg hadde trodd i utgangspunktet. Som student får man for eksempel presentert veldig mange ulike teorier, som kan være litt vanskelig å sette inn i en kontekst. Derfor har det vært utrolig verdifullt for meg å virkelig få se hvordan teorien fungerer i praksis. Det gjør det også enklere å bygge videre på den kunnskapen man har, og sette det hele inn i en større sammenheng.

I tillegg er Converto en arbeidsplass som utfordrer deg til å vokse og ta initiativ. Den flate strukturen og måten kontorlandskapet er, gjør at du veldig raskt blir en del av teamet og våger å både ta ansvar og be om hjelp. De ansatte innehar utrolig mye kunnskap, som de gjerne deler av. Og det er jo gull verdt for oss som ønsker å lære mer, og ikke minst finne ut hvilken retning vi vil velge videre i karrieren, påpeker Heinrich.

Kontinuerlig læring

For oss i Converto er det viktig å fremme en atmosfære preget av mangfold, støtte og kontinuerlig læring. Både for de studentene vi tar inn, og i vår daglige virksomhet. Da er det veldig godt å høre at vi ikke bare møter forventningene fra våre interns, men til og med gir en opplevelse av merverdi. Som Heinrich forteller avslutningsvis;

Jeg visste virkelig ikke at jeg ville like denne jobben så godt som jeg gjør. Converto har gått foran som et eksempel på god arbeidskultur, vist meg hvor raskt ting kan endres i en bedrift og gitt meg innsikt på omfanget av kompetanseområder. Totalen av det jeg hittil har fått oppleve, har overgått alt jeg trodde da jeg startet her. Converto er enestående på kvalitet, kompetanse og takhøyde, konstaterer Heinrich entusiastisk.