Gode erfaringer fra digitalt internship

Christian Wiik Molund

Siden utbruddet av Covid-19 har mange bedrifter blitt tvunget til å bruke digitale arbeidsformer i mye større grad enn før. Omstilling til nye måter å jobbe på har vært kilde til både frustrasjon og begeistring. Etter en tilvenningsperiode har dog mange blitt minst like effektive som før. Det som i alle fall er sikkert, er at bruken av teknologi har skutt fart – digitale løsninger og arbeidsformer er kommet for å bli.

Med dette som bakteppe ønsket vi i Converto å teste ut et internship med en ressurs som kunne jobbe fra hvor som helst, eller «remote» som det heter på godt norsk. Vi har tatt en prat med Christian Wiik Molund om hvordan han opplevde å være Analyst Intern i Converto på «remote»-basis samtidig som han fullførte siste semester av sin mastergrad på NHH våren 2021.

I sluttfasen av mastergradsskrivingen på NHH hadde Christian fast bosted i Trondheim, og både skolehverdagen og jobben i Converto ble da hovedsakelig utført gjennom digitale kanaler.

Gjennom en kort og intensiv «onboarding» på kontoret i Ålesund tidlig i internshipet ble Christian introdusert for nye kolleger og fikk etablere relasjoner internt. Etter dette deltok Christian både i eksterne kundemøter og interne workshops gjennom digitale kanaler. Mye av arbeidsoppgavene til en Analyst Intern, med produksjon av analyser, prosesskoordinering og datainnsamling, gjøres uansett på en uavhengig basis og kan like fint gjøres «remote» som fra kontoret.

- Dyktige og hyggelige kolleger strukturerte internshipet slik at jeg fikk utført arbeidsoppgavene på en effektiv og produktiv måte, uttaler Christian etter å ha blitt spurt om hvordan han oppfattet organiseringen og gjennomføringen av internshipet.

Molund, som er vokst opp i Kristiansund, fattet interesse for Converto på grunn av selskapets unike plassering i et område som er sterkt preget av industrielle klynger. Spesielt det å observere hvordan finansiell teori ble anvendt i praksis mot bedrifter innen maritim sektor var tiltalende. Christian uttaler videre at han så en stor verdi i å bruke verktøy han hadde lært gjennom studiene på denne type virksomheter, for eksempel knyttet til verdivurdering av selskaper – et felt Christian også hadde spesialisert seg innen gjennom masterstudiene. Dette gjorde at Christian kunne komme med nyttige innspill knyttet til å effektivisere og videreutvikle metodikk brukt i oppdrag hvor dette var relevant.

Christian fikk også innblikk i aktive transaksjoner på tvers av Convertos driftsområder.

- Det som er unikt med Converto er at man får innsikt i transaksjoner på både kjøps- og salgssiden. Vanligvis jobber man bare fra det ene perspektivet.

Han trekker også frem det gode nettverket som har kommet fra internshipet i Converto.

Til kandidater som vurderer et internship i Converto anbefaler Molund å være fremoverlent og oppsøke muligheter for å lære. Kristiansunderen mener at man kommer langt med å være proaktiv, nysgjerrig og lærevillig, samt forberedt på å legge inn en arbeidsinnsats for å få mest mulig ut av internshipet.

- I tillegg er det viktig å være bevisst på sine styrker og svakheter, og følgelig hvordan man kan utnytte sine styrker, og viktigst, arbeide med sine svakheter. Det er helt greit å spørre om hjelp hvis man er usikker på hvordan en oppgave best bør løses.

Ble det upersonlig å jobbe så langt fra andre kolleger mesteparten av tiden? Ville du anbefale andre som var i din posisjon som sisteårs masterstudent å ta et lignende «remote» internship?

- Jeg synes ikke internshipet ble upersonlig. Jeg hadde god dialog daglig underveis med de ansatte som jeg arbeidet med. I tillegg var et «remote» internship svært tidseffektivt, slik at tiden ble brukt til produksjon fremfor reising og lignende. Dette muliggjorde at jeg i større grad kunne være tilgjengelig for de ansatte og ha en god fleksibilitet i arbeidstiden.

- Jeg ønsker spesielt å fremheve at Converto er svært gode til å tilpasse arbeidsoppgaver etter graden av interesse, kompetanse og erfaringer. Dette gjør at man kan få relativt mye ansvar om man ønsker, til tross for at man er Analyst Intern. Med dette som utgangspunkt kan jeg trygt anbefale Converto og deres «remote» internship.

Etter endt internship i Converto har Molund startet i fast jobb hos Sparebank 1 Markets, hvor han jobber med aksjer- og høyrenteobligasjoner.