Gigantsatsing på gründere

Converto har et team med bred kunnskap, som nå er klare til å bistå med arbeidet om å forvalte midlene i såkornfondet på best mulig måte.

SpareBank 1 SMN har tatt initiativ til å etablere et såkornfond, som har fått navnet Såkorn 1 Midt.

Vi investerer 150 millioner kroner fra samfunnsutbyttet vårt i midtnorske gründere og oppstartsselskaper, sier Stig Brautaset, konserndirektør i SpareBank 1 SMN, divisjon Sunnmøre og Fjordane.

Sammen med banksjefene for næringsliv i divisjonen, Jan Rune Hurlen og Sigrun Vartdal, ser han for seg større summer:

For å få noe til å skje, må noen gå foran. Her er det et enormt potensial for å videreutvikle midtnorsk næringsliv. Vi inviterer investorer til å bidra sammen med oss og har som mål å sikre fondet en forvaltningskapital på 300-500 millioner kroner som da skal gå til oppstartsbedrifter og gründersatsing i Møre og Romsdal, Fjordane og Trøndelag.
Banksjefene for næringsliv i divisjonen, Jan Rune Hurlen (t.h), Sigrun Vartdal (t.v) og konsernsjefen i Sparebank 1 SMN divisjon Sunnmøre og Fjordane, Stig Brautaset (midt i bildet), ønsker å være med på å bidra til å ta tak i potensialet for videreutvikling i midtnorsk næringsliv. Foto: Pressefoto.

Lokale forvaltere og styremedlemmer

En forutsetning i etableringen av fondet var at forvalterne skulle være lokalisert i Midt-Norge.

Vi er glade for at Converto i Ålesund og CoFounder i Trondheim er med på laget og tar oppdraget i fellesskap, sier banktrioen.

Forvaltningen skjer på oppdrag fra styret i stiftelsen, som blir opprettet som en forlengelse av Såkorn 1 Midt. Styreleder er Trond Mellingsæter, og han har med seg Eli Grong Aursand, Ingvild Vartdal, Toril Hernes og Roar Myhre.

Skal være ledende på bærekraftig nytenkning

SpareBank 1 SMN har som mål at de skal bidra til at Midt-Norge er ledende på bærekraftig nytenkning og grønn omstilling i Norge. Dette er et viktig bidrag på veien dit – og et historisk stort bidrag! Ikke siden restaureringen av Nidarosdomen har banken avsatt en så stor sum av samfunnsutbyttet sitt. Så håper vi også at Såkorn 1 Midt bidrar til at regionen blir enda mer attraktiv for etablering og utvikling av bedrifter med nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial, sier Brautaset.

Vi i Converto ser frem til å bli med på denne spennende reisen, og være med å forvalte verdiene på beste måte fremover.