Generasjonsskifte, endring av eierskap eller salg av selskap?

Utfordringene i norsk næringsliv er mange – og havnæringene er for tiden ekstra utsatt som følge av endrede rammebetingelser. Men utfordringer kan også bety muligheter. I tider hvor det både skjer endringer og store avgjørelser skal tas, er det ekstra godt å ha med seg en trygg samarbeidspartner. Her kommer vi i Converto inn, og hjelper deg å strukturere, sette kurs og forberede for best mulig resultat.

Vår daglige leder, Jan Petter Hagen, forklarer at det å stå i krevende tider, ikke nødvendigvis betyr at resultatet av det skal bli negativt. Det handler om evnen til omstilling og se nye løsninger på dagens situasjon;

Situasjonen flere bedrifter står i nå kan være krevende – men det gir samtidig en god anledning for å vurdere videre eierstrategi. Kanskje er tiden er moden for å gjøre endringer i eierskap? Det kan være tid for å gjennomføre et generasjonsskifte, eller selskapet kan ha behov for å ta inn nye partnere som tilfører frisk kapital og/eller ny kompetanse. For andre kan salg av hele virksomheten være riktig vei å gå. Det handler om å ta veivalg som ruster selskapet for fremtiden og skaper grunnlag for en høyere verdiskaping framover.


I Converto jobber vi hver dag med blant annet strategisk og finansiell rådgivning, forvaltning og investering innen en rekke bransjer. Våre rådgivere og analytikere har lang erfaring fra og innehatt flere roller rundt bordet i bransjene vi jobber med. Deriblant finner vi også de marine og maritime bransjene. Noe som videre kommer kunden til gode.

Oppdrettsbransjen opplever nå store økonomiske og regulatoriske endringer. Ny skatte- og avgiftspolitikk kommer på toppen av økte kostnader, og eiere kan raskt komme i en situasjon hvor de ikke har finansiell kapasitet til å ta selskapet sitt videre. Da må man ta grep. Det er helt avgjørende å vurdere hvordan man kan tilpasse seg en ny hverdag – og så gjøre smarte og nødvendige tiltak deretter, sier Jan Petter.

Trygg og ryddig prosess

Fordelene ved å bruke en erfaren rådgiver når ny eierstrategi skal vurderes er mange. Og om man er smart og får oss med på laget tidlig, blir det enda større forutsetninger for et vellykket og tjent resultat. Våre analytikere og rådgivere går inn i utfordringene selskapet ditt møter, med kompetanse og erfaring til å kartlegge ulike strategiske retninger og videre anbefale tiltak for veien videre. Og det som er viktig å merke seg er at dersom selskapet skal selges, kan verdien på selskapet ofte økes gjennom gode forberedelser.

Det mest effektive er å ha rådgiverne med på laget så tidlig som mulig. Convertos seniorrådgivere og analytikerteam gjør da en analyse av nåsituasjonen, og belyser ulike strategiske alternativer for veien videre. Du får en god sparringspartner, og et solid beslutningsgrunnlag, forklarer Jan Petter.
I Converto har vi dyktige ansatte som har bakgrunn fra flere sider av bordet, noe som kommer godt med når kunder står overfor utfordrende prosesser. Foto: Marius Beck Dahle

Best mulig pris

Hvis man beslutter å starte en salgsprosess med oss i Converto på laget, er man i særdeles trygge hender. I tillegg til omfattende erfaring fra mange bransjer har vi også inngående kompetanse på transaksjoner.

Noe av det viktigste når man skal selge en virksomhet, er gode forberedelser – både finansielt og operasjonelt, forklarer Tom Ivar Sætremyr, som er Senior advisor i Converto.

Det er avgjørende med en god dialog om hvilke prioriteringer og forutsetninger dagens eiere har for et salg. Det kan være å tilpasse eierstrukturen, forberede og tilrettelegge for generasjonsskifte, evaluere salg av hele virksomheten eller inngå nye partnerskap. Innenfor havnæringene er det mange familieeide virksomheter, og da kan det også være ulike behov og ønsker fra de respektive eierne hvor vi kan bistå som rådgiver og sparringspartner. Slike diskusjoner og dialoger har vi ofte i forkant av en salgsprosess, forteller han.


Videre i salgsfasen gjøres en intern selskapsgjennomgang for å finne bedriftens verdipotensial. Dette er en viktig forankring for å sikre en god salgsprosess.

Hvis man gjør en optimalisering eller tilpasning av drift som del av forberedelsene, så øker det sannsynligheten for å få ut merverdier i en salgsprosess. Det er viktig å få diskutert hvilket potensial som ligger i dagens selskap, slik at man kan bruke det inn i prosessen mot nye investorer, og øke den potensielle verdien av selskapet. Deretter legger vi en videre strategi for å finne best mulig kjøper og få best mulig avkastning for dagens eiere, forklarer Tom Ivar.

Tilstedeværelse

Alle våre senior rådgivere har både operasjonell industribakgrunn og solid ledererfaring. Det gir verdifull kompetanse.

Vi har kjent på kroppen hvilke utfordringer og muligheter som finnes, og det gjør oss i stand til en tett dialog med styre og eiere for å bidra til å ta virksomheten videre. Det handler om tilstedeværelse, og å bistå der kunden har behov, sier Jan Petter avslutningsvis.

Står din bedrift i en situasjon hvor dere kunne trengt en trygg og solid samarbeidspartner? Ta kontakt, vi er klar for å lose din prosess i havn på en god måte.