Forretningsplanen – et viktig veikart for selskap i alle livsfaser

Hvorfor bør man ha en god forretningsplan?

En forretningsplan er et viktig styringsverktøy for en bedrift, og den kan brukes både for interne og eksterne formål. Internt så vil den kunne forenkle forestående beslutningsprosesser, tydeliggjøre intern kommunikasjon og forankring samt forbedre selskapets evne til å gjøre riktige grep til riktig tid. Videre kan forretningsplanen eksempelvis gi basis for handlingsplaner, tydeliggjøre kapitalbehov eller benyttes i styrets diskusjoner om strategi. Den kan med andre ord fungere som et viktig veikart for både eiere, ledelse og ansatte, dersom man har en levende versjon som blir oppdatert med jevne mellomrom.

Eksternt kan forretningsplanens formål være å gi informasjon til investorer, samt være et styringsdokument ved kjøps- eller salgsprosesser. Forretningsplanen brukes også for å gi oversikt og informasjon overfor bank, leverandører, kunder, samarbeidspartnere eller ved joint ventures.

Formålet er viktig

Forretningsplanen skal som nevnt over, fungere som et styringsverktøy som hjelper selskapet å holde riktig kurs. Det er derfor viktig at man får utarbeidet et godt utgangspunkt helt fra starten. Har man i tankene alle formålene dokumentet skal kunne benyttes i, vil det være enklere å gjøre justeringene etter hvert som selskapet starter sin reise mot etablerte mål. Og her kommer vi i Converto inn i bildet. Det å kunne ha en kompetent sparringspartner på innholdet i dette dokumentet, kan være avgjørende for kvaliteten man kommer ut med – og effekten dette kan ha for selskapet.

Dine styrker - vårt fokus

Våre rådgivere gir innspill fra både et industrielt og finansielt perspektiv, basert på kompetansen våre ansatte har. I Converto har vi god erfaring med alle bruksområdene for forretningsplaner, noe som er en styrke når vi bistår våre kunder i utarbeidelsen av slik dokumentasjon. Vi har fokus på et tydelig og konkret innhold, som svarer til kundens behov og forretningsplanens formål. Vi har også et dedikert analytikerteam som er svært gode på å få forretningsplanen produsert på en gjennomarbeidet og profesjonell måte, inkludert høy visuell kvalitet. Vi hjelper selskapet med å få frem deres kunnskap og kompetanse på best mulig måte.

Converto har lang erfaring i å utarbeide gode forretningsplaner, og vi hjelper våre kunder med å få frem deres kunnskap og kompetanse på en best mulig måte. Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bistå i produksjonen av selskapets forretningsplan? Ta kontakt med en av våre rådgivere!