Et kartleggingsverktøy som kan løfte ledergruppens resultat

Tenker du av og til «vi skulle fått litt mer ut av møtene vi har og måten vi jobber på i ledergruppen»? Visste du at dere på en enkel måte kan kartlegge og påvise sammenheng mellom hvordan ledergruppen jobber, og resultatet ledergruppen skaper?

I Converto har vi dyktige rådgivere som er sertifisert i et anerkjent og forskningsbasert verktøy, som avdekker sammenhengene mellom hvordan ledergruppen jobber og resultatet arbeidet gir. Det hele gjøres gjennom en effektiv kartlegging og analyse av resultatene, som danner grunnlaget for videre arbeid med områder ledergruppen kan utvikle seg på, og som fører til bedre resultater. I tillegg vil det å gjennomføre en slik kartlegging, og få bistand fra oss, gjøre at ledergruppen kan bruke mer tid på de viktige sakene.

Kompetansen som våre sertifiserte rådgivere har i ulike kartleggingsverktøy, har vi med god erfaring benyttet for å bistå kunder med å kartlegge ledergrupper og vurdering av kandidater i rekrutteringsprosesser. Denne kompetansen har vi nå bygget videre på, og tatt i bruk et empirisk basert verktøy som kartlegger situasjonen før vi, basert på resultatet, gjennomfører ledergruppeutvikling satt i system. Kartleggingsverktøyet heter Effect og baserer seg på empirisk forskning på ledergruppens effektivitet. Resultatene i rapporten kan si noe om hvordan din ledergruppe fungerer sammenlignet med 160 lignende grupper i Norge.

Når vi snakker om ledergruppeutvikling, mener vi hvordan ledergruppen fungerer som gruppe, heller enn hvordan hver enkelt leder fungerer. Målet med en kartleggingsprosess er å få gruppen til å fungere sammen, som videre gjør at man kan skape bedre resultater for organisasjonen og gi merverdi for medlemmene i gruppen.
Kartleggingen som gjøres, vil vise konkrete områder hvor ledergruppen har utviklingspotensiale. Og ledergruppen vil nok både få konstatert det dere har tenkt bør jobbes med, i tillegg til å få avdekket områder dere ikke har tenkt over. F. v. Erlend Låstad, Wenche Kjerstad og Jan-Inge Sætre. Foto: Beate Stavdal Riise.


Det forteller Jan-Inge Sætre, Senior Advisor hos oss, og en av de som har blitt sertifisert og er klar til å bistå selskapet ditt med stødig utvikling av ledergruppen i selskapet. Han forklarer at det å kunne jobbe med ledergruppen, i tillegg viser seg gjennom forskningen å ha god effekt utover i organisasjonen.

Det å starte en god prosess i ledergruppen, og sette deres utvikling på agendaen, gir positive ringvirkninger ut til alle medarbeiderne i et selskap.


For alle typer lederteam

Kollega og Advisor in Analysis & Research, Erlend Låstad, legger til at det ikke nødvendigvis kun er snakk om topplederne i et selskap, i denne sammenhengen. Det er vel så viktig å gjennomføre denne typen kartlegging med tilhørende tiltak, i alle typer lederteam.

Våre dyktige og sertifiserte rådgivere synes det er spennende å jobbe med ledergrupper, spesielt når de ser resultatene som kommer ved å jobbe målrettet med utviklingspotensialet til ledergruppen. Foto: Beate Stavdal Riise.


Når vi snakker om målgruppen for ledergruppeutvikling, er det ikke bare toppledergrupper, men alle typer ledergrupper. Eksempelvis salgsteam og/ eller prosjektteam kan også dra god nytte av denne typen kartlegging. Det handler om å avdekke hvilke styrker teamet har, og ikke minst hvilke områder som kan utvikles og styrke gruppen til å jobbe bedre sammen med hensyn til overordnet målsetning, forteller Erlend.


Effektiv prosess, effektivt resultat

Kartleggingsprosessen består i første omgang av en digital spørreundersøkelse som gjennomføres av hvert medlem i gruppen. Deretter analyserer vi i Converto rapporten og presenterer funnene overfor medlemmene. I ledergruppeutvikling skreddersyr vi som oftest våre opplegg for ledergrupper, basert på resultatet i rapporten.

Etter å ha gått gjennom rapporten, vil vi se hvilke områder ledergruppen kan bli bedre på. Det kan eksempelvis dreie seg om uklarhet knyttet til hva ledergruppen er til for og hvilke saker den skal jobbe med, eller kommunikasjons- og relasjonsproblematikk både før, under og etter ledermøtene, sier Erlend.


Wenche Kjerstad, Senior Advisor, legger til at alt dette henger tett sammen med det videre arbeidet;

Vi i Converto vil, ut fra resultatet på rapporten, komme med råd om hva ledergruppen bør jobbe videre med, og gjennomføre en utviklingsprosess basert på disse forbedringsområdene, sier hun.


Videre legger vi opp til en ny kartleggingsprosess, for å få en indikasjon på hvordan gruppen har utviklet seg, særlig med hensyn til forbedringsområdene. Ledergrupper er stadig i utvikling og endring, så det kan dukke opp nye aspekter man bør arbeide med etter en ny kartlegging.

Lurer du på om dette kan være noe for én eller flere ledergrupper i ditt selskap? Ta kontakt med Jan-Inge, Erlend eller Wenche her.