Eierendring i Frøystad AS

Converto har vært finansiell rådgiver for aksjonærene i Frøystad AS i prosessen som ledet frem til at Geir Johan Bakke, gjennom sitt selskap Rembakk AS, kom inn som ny aksjonær i selskapet.

Frøystad AS har lang tradisjon for å levere fiskeredskap til kvalitetsbevisste kunder innen fiskeri og havbruk, både til fritids- og yrkesrettet næring. Selskapet leverer blant annet garn, nøter, teiner, tauverk, liner og annet lignende utstyr.

Selskapet har nærmere 50 års fartstid og er kjent for kompetanse og erfaring i bransjen. Selskapet er lokalisert i Herøy kommune i Møre og Romsdal, hvor det har både butikk og kontor. Herfra administrerer, pakker og sender selskapet produkter nasjonalt og internasjonalt. Selskapet hadde en omsetning på drøye 34 millioner i 2018 og kan vise til god vekst og lønnsomhet.

Per Frøystad, tidligere hovedeier og daglig leder, ønsket gjennom prosessen å redusere sin eierandel i selskapet, som var 71 prosent før transaksjonen. Etter samtaler med flere markedsaktører falt valget på en transaksjon med Geir Johan Bakke, lokal investor og tidligere konsernsjef i Havyard Group. Bakke kommer inn som ny aksjonær og vil etter transaksjonen ha 45 prosent eierskap i selskapet, samtidig som han går inn som ny daglig leder og styreleder.

Utover dette økte to eksisterende aksjonærer sin eierandel gjennom transaksjonen. Salgssjef Hallgeir Frøystadvåg gikk fra 19 til 25 prosent eierandel i selskapet, og innkjøpssjef Cherry He Li gikk fra 10 til 15 prosent eierandel. Per Frøystad eier 15 prosent av aksjene etter transaksjonen og går over i en deltidsrolle som rådgiver for selskapet.

Converto takker aksjonærene i Frøystad for tilliten som finansiell rådgiver og gratulerer alle involverte parter med en vellykket transaksjon.