Converto satser i Bergen!

GODT TEAM: Teamet i Bergen består i dag av (f.v.) Nikolai Jensen, Sverre Urdal Røstvær, Harald Valved, Mona Spjelkavik og Tor Christian Bringedal.

Converto har en tydelig ambisjon om vekst, og ved vårt kontor i Bergen har vi et kompetent team med bred erfaringsbakgrunn og sterkt engasjement for våre kunder. Teamet ledes med stødig hånd av Tor Christian Bringedal, som kan fortelle mer om hvordan de jobber for å posisjonere Converto i regionen;

- Vekstplanen innebærer tiltak for å tiltrekke oss nye kunder, samtidig som vi ønsker å styrke samarbeidet med eksisterende kunder. Fra primært å jobbe med M&A prosesser, utvider vi derfor bredden av produkter og tjenester og kan nå tilby flere komplementære tjenester, og et mer helhetlig tilbud av strategisk og operasjonell bistand inn mot eiere, styre og ledelse i SMB markedet, sier han.

18 års drift i Bergen

Fra etableringen i 2004 har Converto Bergen operert under flere navn og eierstrukturer, senest som Bedriftsmegling Vest AS med Harald Valved som leder. I mars 2020 gikk Converto AS inn som majoritetseier, og fra 1. januar 2022 ble Bergens kontoret fullt integrert med Converto AS i Ålesund – og vi er nå totalt 20 erfarne rådgivere med solid bakgrunn fra ulike lederroller innen industri, finans og forvaltning.  

Converto Bergen har historisk hatt sitt hovedfokus på rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter, og har i løpet av de siste 15 årene gjennomført mer enn 35 transaksjoner med en samlet transaksjonsverdi på over 1,2 milliarder NOK. Flere av transaksjonene har hatt internasjonale avtaleparter, noe som har bidratt til et verdifullt kontaktnettverk og relasjonsbase. At vi har et høyst relevant og godt opparbeidet nettverk, med relasjoner både nasjonalt og internasjonalt, kommer også våre kunder til nytte i kommende M&A oppdrag da det styrker våre forutsetninger for å matche selger eller kjøper med de relevante og riktige interessenter.  

Bredde i kompetansemiljøet

I 2020 ble Tor Christian Bringedal ansatt med en ambisjon om å videreutvikle og skape bredde i kompetansemiljøet i Converto Bergen. Tor Christian har solid og variert ledererfaring, særlig innen vekst- og endringsmiljøer og finansiell struktur, og han overtok som daglig leder sommeren 2021, etter Harald Valved. Harald er fortsatt i full aktivitet hos oss, som Senior Advisor. Tor Christian Bringedal forteller at avdelingen i Bergen nå er på god vei mot å bygge et erfaringsrikt team som vil bidra sterkt til at Converto som fellesskap når sine ambisiøse mål;

- Vi registrerer positiv aktivitet og utvikling i de fleste næringer, og har sterk tro på at det er rom for flere rådgivningsaktører i regionen. Converto har en visjon om å være tett på der verdier skapes, og vi ønsker å være verdifulle sparringspartnere overfor eiere, styre og ledere gjennom virksomhetens livsløp. Vi kan bistå både strategisk og operasjonelt med ulike tjenester og produkter innenfor Transaksjoner og Bedriftsutvikling. Vi ønsker å skape positiv endring sammen med kundene – og ved å levere arbeid av høyeste kvalitet, er målsetningen å etablere flere langsiktige kundesamarbeid, forteller han.

VEKSTAMBISJONER: Tor Christian Bringedal forteller at Converto har ambisjoner om å vokse i tiden fremover, og ser frem til å bygge videre på allerede bred kompetanse i teamet i Bergen.

Teamet i Bergen er allerede på god vei til å få inn en enda større bredde i form av kompetanse og erfaring. Og Tor Christian forteller at dette i kombinasjon med det tette samarbeidet de har med teamet som sitter i Ålesund, gjør at Converto kan tenke langsiktig når det kommer til markedsposisjonen nasjonalt;

- Hele vegen jobber vi selvsagt på tvers av teamene i Ålesund og Bergen, og har mulighet til å sette sammen et optimalt kundeteam med riktige ressurser i forhold til oppdragets art og innhold. På denne måten, sikrer vi et best mulig utfall for våre kunder – og med fornøyde kunder og høy grad av gjenkjøp er målet at vi på lengre sikt også tar en sterkere posisjon nasjonalt. Det at vi har et såpass tungt fagmiljø og rådgivere som komplementerer hverandre, gjør at vi kan være en god leverandør og samarbeidspartner for våre SMB-kunder, fortsetter han.

Rigget for vekst

Avdelingen i Bergen har nylig ansatt to nye medarbeidere, som tilfører ulike kvaliteter inn i Converto-miljøet. Seniorrådgiver Mona Spjelkavik har bred ledererfaring innen FMCG, både B2B og B2C. I roller som Daglig leder, Direktør Innovasjon & PU, Kjedesalgssjef og Markedssjef har hun opparbeidet solid kommersiell kompetanse. Hun har strategisk og operasjonell erfaring innen forretningsutvikling, innovasjon, merkevarestrategi, salgsledelse, innkjøp og forhandlinger. Hun har ledet store og krevende prosjekter, også på tvers av flere selskap, samt at hun har drevet eget konsulentselskap innenfor strategisk rådgivning. Mona setter kundens beste i fokus, og har et brennende engasjement for å bidra til forbedring, optimalisering og lønnsom vekst. En ressurs med en veldig spennende bakgrunn, kompetanse og sterk gjennomføringsevne, som våre kunder kan dra god nytte av.  

SPENNENDE BAKGRUNN: Mona Spjelkavik har en spennende kompetansebredde, som Converto og kundene vil dra god nytte av.

Analytiker Sverre Urdal Røstvær har nylig fullført sin «Master of science in Finance» ved National University of Singapore, og har bachelor fra Hult International Business School i London. Ved siden av studiene har han utført ulike prosjektoppgaver for KPMG, Accenture, SAP og Mercer. Han er derfor en god ressurs når det kommer til investeringsanalyser, finansiering og transaksjoner.

- Det at vi har fått inn Mona og Sverre, er første steget i vår ambisjon om å vokse og bygge opp Converto sin avdeling i Bergen, forteller Tor Christian. - Vi ønsker å styrke laget med ytterligere 2-4 nye medarbeidere i løpet av det neste året, og har mål om ytterligere vekst i årene fremover. Det er særlig kombinasjonen av erfaring, transaksjonsrådgivning og spesialkompetanse som er ønskelig å få inn i miljøet.  

GODT TILSKUDD: Sverre Urdal Røstvær kommer inn i Converto som en god ressurs, spesielt når det kommer til investeringsanalyser, finansiering og transaksjoner.


Bygger videre på grunnmuren

Grunnmuren ved Bergens-avdelingen har over lang tid vært M&A, eller rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter. Tor Christian forteller hvordan de skal bygge videre på dette;

- Vi skal helt klart bygge videre på det gode erfaringsgrunnlaget som Harald har bygget opp gjennom en årrekke. Dette vil fortsatt være et viktig fokusområde for avdelingen fremover, både mot nye og eksisterende kunder, og det er derfor ønskelig at vi på sikt får inn flere ansatte som kan tilføre Converto solid erfaring og kompetanse innenfor M&A, forteller han.  

BYGD ET SOLID GRUNNLAG: Harald Valved, Senior Advisor, har gjennom en årrekke bygget opp et solid grunnlag, som Converto er glad for å ha med seg i videre vekst.

Støttespiller for våre kunder

Ved å utvide med flere ressurser og komplementær kompetanse i Bergen, vil nåværende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester og produkter. Som en ekstern støttespiller til eiere, styre og ledelse, kan våre dyktige rådgivere bidra til å kartlegge selskapets potensiale for verdiskapende forbedring. Vi skal videre bidra til realiseringen av gevinst gjennom strategiske grep og konkrete endringstiltak. Selv om våre produkter og tjenester er inndelt i 4 forretningsområder – har vi alltid ett felles mål: Converto skal bidra til forbedring og skape lønnsom vekst for og sammen med kunden!

- En videre utvikling av Bergens-kontoret er viktig for veksten Converto skal ha videre, sier Managing Partner, Jan Petter Hagen. - Kontoret består av medarbeidere med betydelig erfaring fra ulike bransjer, samt yngre krefter med både produksjon-og analysekapasitet. Utstrakt samarbeid mellom kontorene i Ålesund og Bergen styrker miljøene begge steder, påpeker han.

Trenger du en erfaren sparringspartner og rådgiver, bistand i strategiprosess eller i en transaksjon, så ønsker vi å høre fra deg.