Strakstiltak i en krisetid

Hva gjør du når utfordringene står i kø? Å ta grep tidlig vil for mange være helt nødvendig for å håndtere situasjonen, både på kort og på lengre sikt. Dette stiller store krav til bedriftslederne og man må være forberedt på å fatte og gjennomføre beslutninger som kan oppfattes som tøffe, både for ansatte, kunder og andre forbindelser. Likevel er det slik at alternativet, altså å gjøre for lite eller vente for lenge, kan få enda større konsekvenser. Å se etter nye muligheter i en tid som preges av endringer er også en viktig del av vurderingen for bedriftens fremtid. Converto har utarbeidet en sjekkliste med tiltak som kan benyttes i dette arbeidet.

Umiddelbare tiltak som alle selskaper bør iverksette raskt

1. Skaff oversikt og hjelp

Kartlegg mulige påvirkninger og risikofaktorer for bedriften

• Hvordan påvirkes den daglige driften?

• Hvordan påvirkes bedriftens verdikjeder – forsinkelser fra leverandører, får man tak i råvarer, kan kundene ta imot bestilte varer, kan det bli kanselleringer osv.?

• Akutte risikofaktorer som konkursfare hos kunder og leverandører, logistikkutfordringer, fravær hos nøkkelansatte mm.

• Hvem kan hjelpe deg?

2. Likviditet

Mange bedrifter vil oppleve press på likviditeten og dette kan også forplante seg til selskaper som i utgangspunktet har god likviditet. Det bør derfor utarbeides en likviditetsprognose for de kommende 4-8 ukene med 2 scenarier; «Base case» og «Worst case».

• Skaff ekstra likviditetsreserver om mulig, vær kreativ!

• Skaff detaljert kunnskap om bedriftens «burn rate».

• Vurder mulige offentlige støttetiltak

3. Dialog med banken

Etabler en proaktiv, åpen og ærlig dialog med banken med én gang

• Del oversikt over påvirkninger på bedriften, mulige tiltak og oppdaterte likviditetsprognoser med banken.

• Vær tidlig ute med forespørsel og lettelser i lånebetingelsene;

Avdragsutsettelser, renteutsettelser, finansielle covenants, andre betingelser.

• Skaff oversikt over hvilke støtteordninger som kan benyttes.

Finn de riktige tiltakene og se mulighetene:

4. Kommuniser med ansatte og aktører i verdikjeden

Del informasjon og ha en ærlig dialog med de ansatte og viktige aktører i bedriftens verdikjede

• Åpenhet og tilstedeværelse

• Informer gjerne om at «vi vet ikke» - dette er bedre enn ingen informasjon.

• Hold god kontakt med ansatte som har hjemmekontor – gjerne med daglige eposter eller telefonsamtaler. Hold oppe motivasjon og produktivitet.

• Stimuler til fokus og forsterk relasjoner.

• Finn frem til praktiske løsninger og tenk fleksibilitet til det beste for både ansatte og bedriften

5. Innfør konkrete tiltak

Etabler og gjennomfør nødvendige tiltak i bedriften

• Lag konkrete handlingsplaner for å redusere kostnader der det er mulig og redusere/eliminere de risikofaktorer det er mulig å gjøre noe med.

• Vurdere permitteringer. Etabler tidlig dialog med tillitsvalgte, gi ansatte informasjon om hvordan de skal gå frem i forhold til registrering hos NAV.

• Følg offentlige råd for å reduserer smitterisiko

• Få inn force majeure-klausuler i kontrakter med kunder og leverandører og i andre kontraktuelle forhold

• Vær åpen for nye markedsmuligheter

6. Løft blikket over krisen

Vær forberedt for tiden etter corona

• Etabler plan for bedriften for å sikre kompetanse og fremtidig likviditet

• Gjennomfør en vekstanalyse for bedriften

• Skaper krisen nye muligheter? Nye markeder? Nye produktområder?

Vi i Converto har bred erfaring fra finansiell og industriell restrukturering av selskaper, og vi står klare til å bistå i en krevende tid. Ta gjerne kontakt med oss, for eksempel som et ledd i forberedelsene til bankdiskusjoner eller om dere føler behov for en sparringpartner i tiden fremover.