3 gode grunner for å bli intern hos Converto!

EN REISE: Ingrid Christiansen har vært intern analyst hos Converto i ett år, og forteller at denne stillingen har vært en reise, både personlig og profesjonelt. (Foto: Beate Stavdal Riise)

1.    Man får mulighet til å vokse

Det å være intern i en bedrift, gir deg mulighet til å utvikle egne ferdigheter dersom du er åpen for de utfordringene du får. Ingrid kan fortelle at hun har fått utfordre seg selv på både det personlige og det profesjonelle planet;

 

- Personlig utvikling er det første jeg vil trekke frem. For min del var jeg veldig spent på hvordan jeg kunne bidra inn i det kompetente miljøet som finnes i Converto, forteller hun. - Det å skulle komme inn som intern kan nok være en litt skremmende tanke. Men etter ett år her ser jeg at denne stillingen er noe man virkelig kan vokse på, så lenge man er åpen for det, fortsetter hun.

 

Det er et tungt fagmiljø i Converto som representerer en (kanskje overraskende) stor bredde. Dette gjør at vi har stor variasjon i typeoppdrag, og gjør at de som er intern hos oss får være med på veldig mye forskjellig. Ingrid forteller at hun, tross covid-19 og nedstengning, ble tatt godt imot og fikk tidlig tillit fra sine kolleger. Noe som har bidratt til den veksten hun har hatt;

 

- Jeg har blitt flinkere på å ta initiativ, og til å strekke meg litt ekstra selv om det er ubehagelig. De jeg har jobbet tett sammen med har gitt meg gode utfordringer, som har gjort at jeg har turt å gå mer ut av komfortsonen, fremhever hun. -  Det har bidratt til at jeg har blitt mer fremoverlent, og at jeg etter hvert har tatt utfordringer på strak arm. Mye av det kommer jo av at Converto har gitt meg tiltro og jeg har fått lov til å ta min plass, poengterer hun.

 

2.    Du får utøve i praksis det du har lært i teori

Det er kjent for de fleste at det man lærer gjennom studiene, ikke nødvendigvis gir det hele og fulle bildet av hvilke utfordringer og oppgaver yrkeslivet vil gi. Ingrid fremhever at det å være intern kombinert med å studere, har gjort at hun enklere har kunnet koble sammen teori og praksis. Og det kan gi en helt egen gevinst i det lange løp;

 

- Når man er intern får man virkelig utøve i praksis det man har lært i teori. Og jeg synes det har vært veldig kult å se at det man har lært på skolen faktisk skjer i «det virkelige liv», forteller hun. - Jeg har fått utfolde meg og vært med på mange ulike prosesser og arbeidsoppgaver som er svært nyttig å ta med seg videre. Det å jobbe ad hoc med kundecaser, og generelt få jobbe tett sammen med analyseteamet og bistå i produksjon og analysearbeid, har gjort at jeg har fått gå mer i dybden og fått verdifull innsikt i mange av arbeidsområdene, bekrefter hun videre.

 

Ingrid forteller også at hun har fått lære mye som hun ikke nødvendigvis hadde forventet å få med seg gjennom sitt internship;

 

- Jeg hadde en forventning om at jeg kom til å jobbe mye med tall, men har også lært veldig mye innenfor organisasjonsutvikling. Det å forstå mer rundt mennesker, psykologi og prosessene knyttet opp mot dette, er områder som jeg ikke hadde vært så veldig mye innom tidligere, sier hun. - Men likevel er disse erfaringene noe som jeg også ser støtter veldig oppunder det jeg kan om tall, det henger mer sammen enn man kanskje tenker i utgangspunktet. I tillegg har jeg fått vært med i arbeidsgruppen som holder i det interne arbeidet innenfor bærekraft. Dette er kjempeviktig arbeid. Et tema som vi ser blir en stadig større og viktigere del av det vi driver med i Converto, påpeker hun.

VARIERT ARBEIDSHVERDAG: Ingrid Christiansen forteller at stillingen som intern analyst har bydd på stor variasjon i arbeidshverdagen. Og hun har satt pris på at det har vært svært mye læring å hente ut fra de oppgavene hun har hatt. (Foto: Beate Stavdal Riise)

3.    Du blir strukturert, inkludert og oppdatert

Når man er intern hos Converto, får man noen utvalgte kontaktpersoner, som bidrar til at reisen oppleves best mulig for alle parter. Ingrid forteller at det at hun rimelig raskt ble kastet ut i utfordringer, gjorde at hun fikk mulighet til å danne egne rutiner og bli mer strukturert i sine prosesser. Selv hvor ukjent det kunne føles i starten;

 

-  Det er opptil en selv hvordan denne stillingen blir, men jeg vil gjerne løfte frem at man bør ta de utfordringene som kommer. Her er mulighet til å få mye ansvar om man vil, muligheter som gjør at du må jobbe strukturert og holde deg oppdatert, belyser hun. - Det er ikke alltid man tenker man vil gjøre oppgaver som er utfordrende og nye, men jeg har dette året erfart at om man er åpen, vil man få en enorm gevinst! Du blir godt ivaretatt, og de du jobber med i Converto heier på deg, det merker man fort, smiler hun.

 

Ofte tenker man at en intern blir en kaffekoker som ikke får «ordentlige» oppgaver, men det kan Ingrid fortelle at det ikke har vært mye av;

 

- Jeg har fått jobbe med ordentlige og reelle oppgaver helt fra starten, og fått være en ressurs for teamet, poengterer hun. - Det har vært en selvfølge at jeg skulle delta i møter, og de jeg jobber med har forventet at jeg bidrar med egne meninger og utfordrer/ stiller spørsmål, kommer med innspill.


Grip muligheten!

Det å være intern hos oss, er utfordrende, oppfordrende og en unik mulighet til å vokse både personlig og profesjonelt. Og kanskje en av de beste grunnene til at nettopp du skal søke om internship hos oss, er denIngrid avslutter med;

 

- Jeg kommer til å savne å være intern hos Converto! Jeg har fått jobbe med gode kolleger, vært i et svært kompetent miljø og følt en tilhørighet. Jeg har lært meg å heller se på utfordringer som muligheter. Og det å være intern hos Converto er virkelig en mulighet, så den må man gripe fatt i og ta! oppfordrer hun.

 

Vil du bli en del av et kompetent, variert og inkluderende miljø? Da er du heldig, Ingrid sin stilling er nemlig åpen for deg! Søk her.