Forvaltning

 

 
 
logo_novela.png
 

Initiativtaker til og forvalter av investornettverket Novela

Novela er et Ålesund-basert investeringsselskap som er eiet av regionale ressurspersoner med bred kompetanse, unik erfaringsbase og et stort nettverk. Selskapet har sitt fokus på Nordvestlandet og er en aktiv eier som jobber tett med det enkelte selskap for å skape vekst og synliggjøre verdier.

Novela Management, eiet av Converto, er initiativtaker til etableringen (2015) og er ansvarlig for drift og forvaltning av Novela. Alle ressurser er samlet i Converto og arbeider i dedikerte team mot den enkelte Novela-investering.

 
Aktiv forvaltning  Dedikert team med betydelig erfaring fra industri, bank/finans og rådgivning   

Aktiv forvaltning

Dedikert team med betydelig erfaring fra industri, bank/finans og rådgivning

 

Kompetanse, kapital og nettverk for å utvikle det enkelte selskap   

Kompetanse, kapital og nettverk for å utvikle det enkelte selskap

 

Profesjonalisere og synliggjøre verdier forankret i en langsiktig utviklingsplan   

Profesjonalisere og synliggjøre verdier forankret i en langsiktig utviklingsplan

 

 

 
 
Midvest Logo.png
 


Forvalter av Midvest Fondene siden høsten 2016

Siden november 2016 har Converto AS vært forvalter for Midvest Fondene, som har en portefølje på 9 investeringer i små- og mellomstore selskaper i Trøndelag og Møre og Romsdal. Fondene har en total kapitalbase på NOK 254 millioner og har forretningsadresse i Namsos. Investeringene blir kanalisert gjennom to ulike og juridisk uavhengige selskaper, Midvest I AS og Midvest II AS. Selskapene er del av en notifisert og godkjent såkornordning for fond som administreres gjennom Innovasjon Norge.

 
Fullinvestert portefølje NOK 254 mill.   

Fullinvestert portefølje NOK 254 mill.

 

9 selskap i Trøndelag og Møre og Romsdal   

9 selskap i Trøndelag og Møre og Romsdal

 

Eierandeler mellom 11 % og 50 %   

Eierandeler mellom 11 % og 50 %

 

Aktuelle styreroller i alle selskap   

Aktuelle styreroller i alle selskap

 


PORTEFØLJE NOVELA

 

PORTEFØLJE MIDVEST FONDENE