Aktuelle stillinger.

Prosjektstilling som ungdomslos2

Porsgrunn kommune har fått tilskudd til 3 årig prosjekt som på sikt skal føre til implementering av en oppfølgings- og losfunksjon for ungdom. Prosjektet skal ha fokus på ungdom som gir signaler om at de trenger hjelp i overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring. Målet er å styrke ungdommens tilstedeværelse i skolen, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjoner og øke sannsynligheten for gjennomføring av videregående opplæring. Bakgrunn for prosjektet er bl.a. at fagpersoner i eksisterende støttefunksjoner over tid har registrert at noen ungdom strever med å mestre overgang fra ungdomsskole til videregående skole, og at dette fører til frafall fra videregående opplæring tidlig i skoleløpet. Det er indiviuelle og sammensatte årsaker som kan ligge til grunn for at noen dropper ut av videregående skole, og gjennom ungdomslosarbeidet skal ungdom gis mulighet til en systematisk og tilrettelagt oppfølging siste halvår av 10. trinn, i sommerferien og første halvår på videregående skole.  Vi søker derfor etter deg som brenner for å være en stabil voksenkontakt, være den som bidrar til at ungdommen kommer i gang med nødvendig aktivitet, og som kan gi  nødvendig støtte faglig, sosialt og systemisk slik at ungdommen det gjelder vil få økt tro på egen mestring og oppleve trygghet og motivasjon til videre skolegang.
Les mer

Prosjektstilling som ungdomslos2

Porsgrunn kommune har fått tilskudd til 3 årig prosjekt som på sikt skal føre til implementering av en oppfølgings- og losfunksjon for ungdom. Prosjektet skal ha fokus på ungdom som gir signaler om at de trenger hjelp i overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring. Målet er å styrke ungdommens tilstedeværelse i skolen, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjoner og øke sannsynligheten for gjennomføring av videregående opplæring. Bakgrunn for prosjektet er bl.a. at fagpersoner i eksisterende støttefunksjoner over tid har registrert at noen ungdom strever med å mestre overgang fra ungdomsskole til videregående skole, og at dette fører til frafall fra videregående opplæring tidlig i skoleløpet. Det er indiviuelle og sammensatte årsaker som kan ligge til grunn for at noen dropper ut av videregående skole, og gjennom ungdomslosarbeidet skal ungdom gis mulighet til en systematisk og tilrettelagt oppfølging siste halvår av 10. trinn, i sommerferien og første halvår på videregående skole.  Vi søker derfor etter deg som brenner for å være en stabil voksenkontakt, være den som bidrar til at ungdommen kommer i gang med nødvendig aktivitet, og som kan gi  nødvendig støtte faglig, sosialt og systemisk slik at ungdommen det gjelder vil få økt tro på egen mestring og oppleve trygghet og motivasjon til videre skolegang.
Les mer

Prosjektstilling som ungdomslos2

Porsgrunn kommune har fått tilskudd til 3 årig prosjekt som på sikt skal føre til implementering av en oppfølgings- og losfunksjon for ungdom. Prosjektet skal ha fokus på ungdom som gir signaler om at de trenger hjelp i overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring. Målet er å styrke ungdommens tilstedeværelse i skolen, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjoner og øke sannsynligheten for gjennomføring av videregående opplæring. Bakgrunn for prosjektet er bl.a. at fagpersoner i eksisterende støttefunksjoner over tid har registrert at noen ungdom strever med å mestre overgang fra ungdomsskole til videregående skole, og at dette fører til frafall fra videregående opplæring tidlig i skoleløpet. Det er indiviuelle og sammensatte årsaker som kan ligge til grunn for at noen dropper ut av videregående skole, og gjennom ungdomslosarbeidet skal ungdom gis mulighet til en systematisk og tilrettelagt oppfølging siste halvår av 10. trinn, i sommerferien og første halvår på videregående skole.  Vi søker derfor etter deg som brenner for å være en stabil voksenkontakt, være den som bidrar til at ungdommen kommer i gang med nødvendig aktivitet, og som kan gi  nødvendig støtte faglig, sosialt og systemisk slik at ungdommen det gjelder vil få økt tro på egen mestring og oppleve trygghet og motivasjon til videre skolegang.
Les mer

Prosjektstilling som ungdomslos

Porsgrunn kommune har fått tilskudd til 3 årig prosjekt som på sikt skal føre til implementering av en oppfølgings- og losfunksjon for ungdom. Prosjektet skal ha fokus på ungdom som gir signaler om at de trenger hjelp i overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring. Målet er å styrke ungdommens tilstedeværelse i skolen, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjoner og øke sannsynligheten for gjennomføring av videregående opplæring. Bakgrunn for prosjektet er bl.a. at fagpersoner i eksisterende støttefunksjoner over tid har registrert at noen ungdom strever med å mestre overgang fra ungdomsskole til videregående skole, og at dette fører til frafall fra videregående opplæring tidlig i skoleløpet. Det er indiviuelle og sammensatte årsaker som kan ligge til grunn for at noen dropper ut av videregående skole, og gjennom ungdomslosarbeidet skal ungdom gis mulighet til en systematisk og tilrettelagt oppfølging siste halvår av 10. trinn, i sommerferien og første halvår på videregående skole.  Vi søker derfor etter deg som brenner for å være en stabil voksenkontakt, være den som bidrar til at ungdommen kommer i gang med nødvendig aktivitet, og som kan gi  nødvendig støtte faglig, sosialt og systemisk slik at ungdommen det gjelder vil få økt tro på egen mestring og oppleve trygghet og motivasjon til videre skolegang.
Les mer