Initiativtaker til og forvalter av investeringsselskapet Novela.

Novela er et Ålesund-basert investeringsselskap eid av regionale ressurspersoner med bred kompetanse, unik erfaringsbase og et stort nettverk. Selskapet har sitt fokus på Nordvestlandet og er en aktiv eier som jobber tett med det enkelte selskap for å skape vekst og synliggjøre verdier.

Converto var initiativtaker til etableringen av Novela i 2015 og er ansvarlig for drift og forvaltning av investeringsselskapet. Convertos ressurser arbeider i dedikerte team mot hver enkelt Novela-investering.

Novela har foretatt fire investeringer i SPV-struktur siden oppstart. To av selskapene har i ettertid fusjonert, og Novela har dermed tre aktive porteføljeselskaper. Oppkjøpsfondet Novela Kapital I ble etablert i 2019, med investeringsfokus på lønnsomme vekstselskaper med tilknytning til havrommet.

Forvalter av Midvest Fondene siden høsten 2016.

Siden november 2016 har Converto vært forvalter for Midvest Fondene, som har en investeringsportefølje i små- og mellomstore selskaper i Trøndelag og Møre og Romsdal. Fondene har en total kapitalbase på 254 millioner og har forretningsadresse i Namsos. Midvest Fondene nærmer seg slutten på sin levetid og er nå i realiseringsfasen. Converto arbeider aktivt for å optimalisere verdien av porteføljeselskapene før salg. Midvest Fondene er del av en notifisert og godkjent såkornordning for fond som administreres gjennom Innovasjon Norge.