Rådgivning

 

 

For eiere, styre og ledelse på tvers av bransje og geografi

 

 
Strategi  Strategiplaner og analyser Bistand til implementering og gjennomføring  

Strategi

Strategiplaner og analyser

Bistand til implementering og gjennomføring

 

Restrukturering  Snuoperasjoner og restrukturering Samarbeid med eiere, styre, ledelse og eventuelt kreditorer

Restrukturering

Snuoperasjoner og restrukturering

Samarbeid med eiere, styre, ledelse og eventuelt kreditorer

Verdiutvikling  Utarbeidelse og gjennomføring av verdiutviklingsplaner Konkrete tiltak

Verdiutvikling

Utarbeidelse og gjennomføring av verdiutviklingsplaner

Konkrete tiltak

 
Finansiering  Optimale kapital- og finansieringsløsninger Bistand i prosesser knyttet til finansiering og refinansiering

Finansiering

Optimale kapital- og finansieringsløsninger

Bistand i prosesser knyttet til finansiering og refinansiering

Transaksjonsstøtte  Bistand og rådgivning ved kjøp,salg og kapitalutvidelser Forberedende og utførende fase

Transaksjonsstøtte

Bistand og rådgivning ved kjøp,salg og kapitalutvidelser

Forberedende og utførende fase

 

Referanser