Investering

 

 
 
 

Initiativtaker til og forvalter av INVESTERINGSSELSKAPET Novela

Novela investerer i utvalgte etablerte selskaper med betydelig potensial og har en fleksibel tilnærming til transaksjonsstruktur.

Grundige analyser og klare utviklingsplaner danner grunnlag for vellykkede investeringer. Gjennom et profesjonelt styre og tett samarbeid med ledelsen, kombineres en rekke strategiske, operasjonelle og finansielle virkemidler for å skape merverdier.

Novela er ikke et tradisjonelt oppkjøpsfond, men etablerer en kapitalbase og en investeringshorisont tilpasset hver enkelt investering. 

 
Investeringsselskap på Nordvestlandet

Investeringsselskap på Nordvestlandet

21 eiere med unik kompetanse og nettverk

21 eiere med unik kompetanse og nettverk

Aktiv eierrolle

Aktiv eierrolle

 

INVESTERINGER

* Converto direkte eier