Historie

Converto ble etablert i 2009 av Aker under navnet Converto Capital Management AS, med mandat til å forvalte et antall investeringer i Aker-konsernet gjennom Converto Capital Fund. Gjennom omfattende restruktureringer og utvikling av de ulike selskapene i fondet ble det skapt og realisert betydelige verdier for eierne.


I 2012 ble Converto Capital Management AS solgt fra Aker til daværende daglig leder Frank O. Reite. I 2013 etablerte man kontor i Ålesund og skiftet navn til Converto AS. Forvaltningsavtalen med Aker ble opprettholdt frem til avtalen utløp i 2015.

Idag er Converto et uavhengig, Ålesundbasert rådgivingsselskap som jobber for eiere, styre og ledelse i et antall selskaper på tvers av bransje og geografi. Selskapet består av et team med bred erfaring fra industri, bank/finans samt strategisk og finansiell rådgivning. Selskapet eies av ledende ansatte sammen med Frank O. Reite som er styreleder og fortsatt største aksjonær.

I 2015 var Converto initiativtaker til etableringen av det regionale investeringsselskapet Novela AS i samarbeid med In-Decision AS. Selskapet investerer i selskaper som er lokalisert på Nordvestlandet eller har sitt utspring i regionen. Novelas formål er utvikling og realisering av verdier gjennom aktivt eierskap i de selskapene man investerer i.

I november 2016 overtok Converto forvaltningen av Midvest Fondene som består av to investeringsfond rettet mot små og mellomstore bedrifter i Trøndelag og Møre og Romsdal. Fondene er fullinvestert med en total kapitalbase på NOK 254 millioner. Convertos målsetting er å skape avkastning for fondets eiere gjennom å aktivt bidra til utvikling og realisering av verdier i de selskapene fondet har investert i.