Forvaltning

 

 
 
Midvest Logo.png
 


Forvalter av Midvest Fondene siden høsten 2016

Siden november 2016 har Converto AS vært forvalter for Midvest Fondene, som har en portefølje på 9 investeringer i små- og mellomstore selskaper i Trøndelag og Møre og Romsdal. Fondene har en total kapitalbase på NOK 254 000 000 og har forretningsadresse i Namsos. Investeringene blir kanalisert gjennom to ulike og juridisk uavhengige selskaper, Midvest I AS og Midvest II AS. Selskapene er del av en notifisert og godkjent såkornordning for fond som administreres gjennom Innovasjon Norge.

 

 
Fullinvestert portefølje NOK 254 mill.

Fullinvestert portefølje NOK 254 mill.

9 selskap i trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal

9 selskap i trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal

Eierandeler mellom 11 % og 50 %

Eierandeler mellom 11 % og 50 %

Aktuelle styreroller i alle selskap.

Aktuelle styreroller i alle selskap.

 

 
logo_novela.png
 

Initiativtaker til og forvalter av inverstornettverket Novela

Novela er et investeringsselskap som er eiet av regionale ressurs-personer med bred kompetanse, unik erfaringsbase og et stort nettverk. Investeringsselskapet har sitt fokus på Nord-Vestlandet og er en aktiv eier som jobber tett med det enkelte selskap for å skape vekst og synliggjøre verdier.

Novela investerer i utvalgte etablerte selskaper med betydelig potensiale for vekst og verdiutvikling. Grundige analyser og klare utviklingsplaner danner grunnlag for vellykkede investeringer. Gjennom et profesjonelt styre og tett samarbeid med ledelsen, kombineres en rekke strategiske, operasjonelle og finansielle virkemidler for å skape merverdier.

Novela er ikke et tradisjonelt oppkjøpsfond, men etablerer en kapitalbase for hver enkelt investering. I tillegg til investeringsselskapets egen deltakelse, vil man hente kapital fra et bredt investornettverk.

Novela Management, eiet av Converto og InDecision, er initiativtaker til etableringen (etabl. 2015) og er ansvarlig for drift/forvaltning.

 

PORTEFØLJE